Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2008

Προκηρύξεις για μαρίνες

Υπουργείο τουριστικής ανάπτυξης: Προκηρύξεις για μαρίνες

ΕΞΠΡΕΣ

17 Ιουλ.

Τέσσερις (4) Διεθνείς Ανοικτούς Δημόσιους Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές (χωρίς αντιπροσφορές) για την επιλογή Φορέων Διαχείρισης των Τουριστικών Λιμένων Αργοστολίου, Μυτιλήνης, Μαλίων Κρήτης και Ζακύνθου (ΦΕΚ 353/27-06-2008 και ΦΕΚ 354/27-06-2008/Τεύχη Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων) προκηρύσσει το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο προώθησης του θαλάσσιου τουρισμού και της παροχής ποιοτικών και αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

Στους Φορείς Διαχείρισης που θα προκύψουν από τη διαγωνιστική διαδικασία θα ανατεθεί με Σύμβαση Παραχώρησης η αποκλειστική επιμέλεια και ευθύνη διαχείρισης των Τουριστικών Λιμένων καθώς και -κατά περίπτωση- η αποπεράτωση των λιμενικών ή/και χερσαίων εγκαταστάσεων με την προμήθεια και του αναγκαίου εξοπλισμού.

Η χρονική διάρκεια παραχώρησης από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης Παραχώρησης ορίζεται τα σαράντα (40) χρόνια, ενώ θα υπάρξει περαιτέρω οικονομικό αντάλλαγμα που θα συνίσταται στην καταβολή εφάπαξ ανταλλάγματος κατά την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης και ετήσιου ανταλλάγματος που θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης προσφορών είναι οι εξής: · για τη Διακήρυξη του Τουριστικού Λιμένα Μυτιλήνης: 20 Αυγούστου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄

· για τη Διακήρυξη του Τουριστικού Λιμένα Αργοστολίου: 27 Αυγούστου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ · για τη Διακήρυξη του Τουριστικού Λιμένα Ζακύνθου: 29 Αυγούστου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄

· για τη Διακήρυξη του Τουριστικού Λιμένα Μαλίων: 3 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄.

ΠΗΓΗ : Pathfinder

17.7.08


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis