Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2008

"Σε κατάσταση μόνιμης λειψυδρίας"

«Σε κατάσταση μόνιμης λειψυδρίας»
Δέκα χρόνια σωστής διαχείρισης του νερού χρειάζονται,
ώστε να επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα
τα υδατικά αποθέματα της χώρας
Του Γιωργου Λιαλιου 18.09.2008

Σε διαρκή κατάσταση λειψυδρίας θα βρίσκεται στο εξής η Ελλάδα, ανεξάρτητα αν τα αποθέματα νερού κρίνονται επαρκή για τα επόμενα δύο ή τρία έτη. Αυτό επισημαίνουν οι επιστήμονες υδρογεωλόγοι, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ελεγχθούν άμεσα οι 200.000 νόμιμες και παράνομες γεωτρήσεις σε όλη τη χώρα. Οι επιστήμονες περιγράφουν με μελανά χρώματα την πολιτική διαχείρισης των υδάτων στη χώρα, μιλώντας για απουσία ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων των αποθεμάτων, σπατάλη δημοσίου χρήματος και υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Η Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος του 8ου Διεθνούς Υδρολογικού Συνεδρίου (θα λάβει χώρα στην Αθήνα από 7 έως 10 Οκτωβρίου), όπου το θέμα της κακής διαχείρισης των υδάτων αναφέρθηκε ως ο «υπ’ αριθμόν ένα» ένοχος για τα προβλήματα λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η χώρα. «Εις το εξής θα είμαστε σε κατάσταση μόνιμης λειψυδρίας, η οποία θα επιδεινώνεται, ανεξάρτητα από τα όποια αποθέματα», ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής, καθηγητής Υδρογεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Στουρνάρας. «Πρέπει να περάσουν δέκα χρόνια σωστής διαχείρισης του νερού, προκειμένου να επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα τα υδατικά αποθέματα της χώρας», προσέθεσε ο κ. Γιώργος Μιγκίρος, καθηγητής Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Με δεδομένη την κατάσταση, οι επιστήμονες επισημαίνουν την ανάγκη άμεσου ελέγχου όλων των γεωτρήσεων. «Μας ανησυχεί η υπεράντληση του νερού. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 200.000 γεωτρήσεις σε όλη τη χώρα, νόμιμες ή παράνομες, που φθάνουν πλέον σε βάθη 400 ή και 600 μέτρων», ανέφερε η πρόεδρος του Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας, Χαρά Αλεξιάδου. «Πρέπει να σταματήσει άμεσα η αδειοδότηση νέων γεωτρήσεων καθώς και η ανανέωση των αδειών των παλαιών, με την εξαίρεση όσων πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εγγειοβελτιωτικών έργων», ανέφερε ο κ. Μιγκίρος.
Τα προβλήματα ξεκινούν από το ίδιο το σύστημα αδειοδότησης των γεωτρήσεων. «Οι αδειοδοτήσεις έχουν περιέλθει στις διευθύνσεις Υδάτων των περιφερειών, οι οποίες όμως δεν γνωρίζουν τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, αφού δεν έχουν διαχειριστικές μελέτες για τις λεκάνες απορροής, ούτε καν πρωτογενή στοιχεία λ. χ. για την ποσότητα των υδάτων σε μια περιοχή», ανέφερε η κ. Αλεξάκη.
Οι υδρογεωλόγοι επικρίνουν τους ρυθμούς με τους οποίους η Πολιτεία (εν προκειμένω το ΥΠΕΧΩΔΕ και οι περιφέρειες) ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της, βάσει της νέας οδηγίας για τα νερά. «Οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ αργοί», ανέφερε η κ. Αλεξάκη. «Οι πρωτογενείς ποιοτικοί και ποσοτικοί έλεγχοι είναι ελάχιστοι. Μπορεί να μην υπάρχουν καθόλου στοιχεία για την υδρολογική κατάσταση μιας περιοχής, την ίδια στιγμή που για μια άλλη περιοχή υπάρχουν δύο και τρεις μελέτες, από διαφορετικούς φορείς, σπαταλώντας δημόσιο χρήμα! Στο μεταξύ, οι αρμόδιοι φορείς για τη διαχείριση των υδάτων, η κεντρική υπηρεσία και οι περιφερειακές υπηρεσίες υδάτων είναι υποστελεχωμένα».
Τα προβλήματα της λειψυδρίας έχουν και άλλες συνέπειες πέρα από τις προφανείς. «Εσχάτως παρουσιάζονται σε χωριά και πόλεις, εταιρείες, χωρίς ειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίες υπόσχονται λύση των προβλημάτων λειψυδρίας και πωλούν “μελέτες”», λέει η κ. Αλεξάκη. «Ο Πηνειός έχει καταπατηθεί κατά 40% από εντατικές καλλιέργειες τριφυλλιού και καλαμποκιού», ανέφερε ο κ. Μιγκίρος. «Το ίδιο συνέβη και σε άλλα ποτάμια και λίμνες όπου έπεσε η στάθμη. Εκεί πρέπει η Πολιτεία άμεσα να παρέμβει».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis