Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2008

Οι εγγυήσεις για τις καταθέσεις θα φέρουν την ηρεμία στα γκισέ

Φορέας διαχείρησης του συστήματος για την προστασία των καταθετών είναι το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ) το οποίο εισήχθη στην Ελλάδα τη δεκαετία του 90

Οι εγγυήσεις για τις καταθέσεις θα φέρουν την ηρεμία στα γκισέ

Ρεπορτάζ του Μ. Αγη

Σταδιακά θα αποκατασταθεί η ηρεμία στα γκισέ των τραπεζών μετά την αναταραχή που προκάλεσε στο αποταμιευτικό κοινό η διεθνής κρίση. Σε αυτό συνέβαλαν οι διαβεβαιώσεις της πολιτικής και της οικονομικής ηγεσίας και των τραπεζιτών, οι οποίοι τόνισαν κατηγορηματικά σε όλους του τόνους ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ασφαλές. Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφης με τροπολογία την οποία κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή αύξησε στα 100.000 ευρώ το ελάχιστο ποσόν εγγύησης των καταθέσεων από 20.000 ευρώ προηγουμένως για τα επόμενα τουλάχιστον τρία χρόνια. Η ίδια προστασία ισχύει και για τις κυπριακές τράπεζες. Τόσο ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής όσο και ο επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης δεσμεύτηκαν με δηλώσεις τους για το 100% των καταθέσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα, οι οποίες άγγιξαν τον περασμένο Αύγουστο τα 210 δισ. ευρώ. Πρόκειται για λογαριασμούς ταμιευτηρίου, όψεως και προθεσμιακές καταθέσεις. Φορέας διαχείρισης του συστήματος για την προστασία των καταθετών είναι το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ), το οποίο εισήχθη στην Ελλάδα στη δεκαετία του '90. Σε αυτό συμμετέχουν η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ελληνική Ενωση Τραπεζών, ενώ χρηματοδότες του Ταμείου είναι οι ίδιες οι τράπεζες, οι οποίες καταβάλλουν κάθε χρόνο εισφορές.

* Τι είναι το Ταμείο Εγγύησης

Το ΤΕΚ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχει την έδρα του στην Αθήνα και εποπτεύεται από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Πρόεδρος του Ταμείου είναι η υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κυρία Ελένη Δ. Δενδρινού-Λουρή, ενώ συμμετέχουν σε αυτό υποχρεωτικά όλα σχεδόν τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, καθώς και τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα τραπεζών η καταστατική έδρα των οποίων βρίσκεται σε τρίτη, εκτός ΕΕ χώρα, εφόσον εκεί δεν υπάρχει ισοδύναμο σύστημα εγγύησης καταθέσεων.

Ο σκοπός του είναι συγκεκριμένος. Το ΤΕΚ ενεργοποιείται σε περίπτωση που κάποια από τις συμμετέχουσες τράπεζες πτωχεύσει ώστε να αποζημιωθούν οι καταθέτες της. Πάντως ως σήμερα χρειάστηκε μόνο μία φορά να ενεργοποιήσει τη διαδικασία καταβολής αποζημίωσης. Αυτό συνέβη το 1994, όταν μια αραβοελληνική τράπεζα τέθηκε σε εκκαθάριση, οπότε και αποζημιώθηκαν πλήρως οι καταθέτες της.

Σύμφωνα με τον περυσινό ετήσιο απολογισμό του Ταμείου, στο τέλος της περυσινής χρονιάς τα άμεσα ρευστοποιήσιμα κεφαλαίά του ανέρχονταν σε 940,3 εκατ. ευρώ. Σήμερα στο ΤΕΚ συμμετέχουν 40 πιστωτικά ιδρύματα, από τα οποία τα 19 είναι ελληνικά, τα 16 είναι συνεταιριστικές τράπεζες και τα 5 είναι υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έδρα σε χώρα εκτός ΕΕ. Η χρηματοδότησή του γίνεται από πόρους που περιλαμβάνουν το ιδρυτικό κεφάλαιο, τις αρχικές και τις ετήσιες τακτικές εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Ταμείο, καθώς και από έκτακτους πόρους οι οποίοι προέρχονται από δωρεές, ρευστοποίηση απαιτήσεων του ΤΕΚ, συμπληρωματικές εισφορές και δάνεια.

Τα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσιες τακτικές εισφορές για κάθε ημερολογιακό έτος. Αυτές υπολογίζονται επί του μέσου υπολοίπου των συνολικών καταθέσεών τους σε ευρώ και συνάλλαγμα του Ιουνίου κάθε έτους, που αποτελούν τη βάση υπολογισμού.

* Πώς προστατεύεται ο καταθέτης

Με βάση τον νόμο, κάθε αποταμιευτής δικαιούται να λάβει αποζημίωση από το ΤΕΚ με ανώτατο όριο κάλυψης τα 100.000 ευρώ. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης αφαιρούνται από τις καταθέσεις τυχόν υποχρεώσεις του πελάτη απέναντι στην τράπεζα.

Το ποσόν αυτό καταβάλλεται ως αποζημίωση σε κάθε καταθέτη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση. Οσον αφορά κοινούς λογαριασμούς οι οποίοι έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσότερων προσώπων, το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη θεωρείται χωριστή κατάθεση και καλύπτεται ως το όριο των 100.000 ευρώ.

Πότε, όμως, φθάνουμε στην αποζημίωση; Σύμφωνα με τον σχετικό νόμο, η αδυναμία επιστροφής των καταθέσεων από μια τράπεζα διαπιστώνεται είτε από την Τράπεζα της Ελλάδος ή με δικαστική απόφαση. Οταν το ΤΕΚ ενημερωθεί σχετικά, σε πρώτη φάση καταρτίζει κατάλογο καταθετών οι οποίοι δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση με βάση τα στοιχεία που του υποβάλλονται από το πιστωτικό ίδρυμα. Ακολούθως συμψηφίζει τις τυχόν υποχρεώσεις των καταθετών με τις απαιτήσεις τους έναντι του πιστωτικού ιδρύματος και ενημερώνει τους καταθέτες είτε μέσω του ημερήσιου Τύπου ή με απευθείας αλληλογραφία σχετικά με το δικαίωμά τους για αποζημίωση.

Τέλος, υποχρεούται να καταβάλει τις αποζημιώσεις που αφορούν μη διαθέσιμες καταθέσεις εντός τριμήνου από την ημέρα κατά την οποία κατέστησαν μη διαθέσιμες. Η τρίμηνη αυτή προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη τρίμηνα.

Ειδικές περιπτώσεις

Ολες οι καταθέσεις μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ είναι εγγυημένες από το ΤΕΚ. Υπάρχουν, όμως, και κάποιες επί μέρους περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεως. Η εγγύηση υπάρχει ανά καταθέτη ανά τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι ο καταθέτης θα λάβει αποζημίωση με όριο τα 100.000 ευρώ για τους λογαριασμούς του που διατηρεί ανά τράπεζα. Δηλαδή αν έχει 80.000 ευρώ σε μια τράπεζα και 100.000 ευρώ σε μιαν άλλη θα λάβει ως αποζημίωση συνολικά 180.000 ευρώ. Εξάλλου η εγγύηση ισχύει ξεχωριστά για όλους τους συνδικαιούχους ενός λογαριασμού. Δηλαδή σε έναν λογαριασμό με υπόλοιπο 200.000 ευρώ, όπου συνδικαιούχοι είναι ένα ανδρόγυνο, θα αποζημιωθούν με το ποσόν των 100.000 ευρώ ο καθένας, δηλαδή θα λάβουν πίσω όλο το ποσόν της κατάθεσής τους.

Πηγή : TO BHMA
12.10.08

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis