Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

Προτάσεις της ΟΤΟΕ για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης

Δελτίο Τύπου Νο245

Αθήνα 23 Οκτωβρίου 2008


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Σας αποστέλλουμε παρακάτω τις προτάσεις που απέστειλε σήμερα η ΟΤΟΕ στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γ. Προβόπουλο, στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γ. Αλογοσκούφη και στους επικεφαλής των Κομμάτων της Βουλής, που αφορούν στην αντιμετώπιση της ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ και στη διαμόρφωση του σχετικού Νομοθετικού Πλαισίου.

Να υπάρξει κρατική στήριξη μόνον εκείνων των τραπεζών που έχουν ανάγκη, και εφόσον έχει διασφαλισθεί η συμμετοχή και των ίδιων των τραπεζιτών, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία θα συμμετέχει το Δημόσιο με την αγορά κοινών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου και όχι προνομιούχων, άνευ δικαιωμάτων, όπως εξήγγελλε ο κ. Αλογοσκούφης. Είμαστε ριζικά αντίθετοι στην χαριστική παραχώρηση κεφαλαίων στις Τράπεζες και στη αξιοποίηση των χρημάτων των Ελλήνων φορολογούμενων σε θυγατρικές Τραπεζών, που λειτουργούν στο Εξωτερικό.

Η κρατική παρέμβαση σε αυτή τη συγκυρία δεν μπορεί να στρέφεται μόνο στη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, αλλά πρέπει να περιλάβει εξίσου σοβαρά μέτρα για την στήριξη των κοινωνικών κατηγοριών που πλήττονται από την κρίση, όπως και σε μέτρα για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, ιδίως των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για κάθε ευρώ που δαπανάται για την στήριξη - προστασία των τραπεζών, πρέπει να δαπανηθεί ένα αντίστοιχο ποσό που θα προστατεύσει και θα στηρίξει την κοινωνία από τις επιπτώσεις της κρίσης και θα ενισχύσει την πραγματική οικονομία.

Η Κυβέρνηση οφείλει να συμπεριλάβει στα πλαίσια του Νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης, σε άμεση προτεραιότητα, και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, οι οποίες, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να πληγούν, είτε λόγω αναδιαρθρώσεων, ή λόγω συγχωνεύσεων και εξαγορών και να οδηγηθούν χιλιάδες εργαζόμενοι στην ανεργία, με μοναδικό στόχο για τους τραπεζίτες και τους μεγαλοεπιχειρηματίες να διατηρήσουν τα κέρδη τους.

Η ΟΤΟΕ ζητάει από την κυβέρνηση τη θεσμική της συμμετοχή στη διαδικασία εφαρμογής και ελέγχου των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης.

Στις Τράπεζες που θα ζητήσουν στήριξη, επιβάλλεται να υπάρξει συμμετοχή του κράτους στα κέντρα λήψης των αποφάσεων τους. Συμμετοχή, τουλάχιστον, στα Διοικητικά Συμβούλια ώστε, να διασφαλιστεί ο έλεγχος σωστής λειτουργίας τους και να «μπει μαχαίρι» στις υπέρογκες και υπερβολικές αμοιβές των στελεχών τους.

Να θεσπιστούν συγκεκριμένοι κανόνες καλών πρακτικών της πιστωτικής πολιτικής των Τραπεζών, που θα οριοθετούν τις επιχειρηματικές τους κινήσεις, περιορίζοντας το ρίσκο και αυξάνοντας την ασφάλεια των επιλογών τους, χωρίς να είναι κυρίαρχο το κριτήριο της μεγιστοποίησης των κερδών.

Να ενισχυθεί η Κεντρική εποπτεία της πιστωτικής πολιτικής των Τραπεζών από την Τράπεζα της Ελλάδος με έγκαιρη δημόσια επισήμανση των κινδύνων που αναλαμβάνουν

Με ευθύνη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να ελεγχθούν και να ελέγχονται στο διηνεκές οι τοποθετήσεις που πραγματοποιούν οι ΑΕΔΑΚ των τραπεζών, καθώς και όλες οι θυγατρικές τους, από το ενδεχόμενο τυχόν επισφαλείς τίτλοι να «φορτωθούν» στο επενδυτικό κοινό.

.Να ενισχυθούν οι ανεπαρκείς μηχανισμοί εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε να υλοποιούνται τα προβλεπόμενα από την «Βασιλεία ΙΙ».

Να σταματήσει η κερδοσκοπία των Τραπεζών σε βάρος του συναλλασσόμενου κοινού και των επιχειρήσεων, με την άμεση μείωση των υψηλών επιτοκίων δανεισμού, που επιβαρύνουν σε σημείο εξόντωσης των οικονομικά χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων και απαγορεύουν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Να τεθούν συγκεκριμένοι κανόνες, νομοθετικά και όχι μόνο με αρχές δεοντολογίας, που να δεσμεύουν το σύνολο των τραπεζών, αναφορικά με το πρόβλημα της υπερχρέωσης των νοικοκυριών. Οι κανόνες αυτοί θα λειτουργούν προληπτικά, για την αποφυγή των κινδύνων, αλλά και κατασταλτικά με χαλάρωση των πιέσεων..

Να ιδρυθεί με κρατική πρωτοβουλία «Εγγυοδοτικό Ταμείο Στέγασης», το οποίο με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις να παρεμβαίνει ανάμεσα στη δανείστρια τράπεζα και το δανειολήπτη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφεύγονται οι πλειστηριασμοί κατοικιών.

Να καθοριστεί ελάχιστη απαραίτητη ενημέρωση, χωρίς «ψιλά γράμματα», για τους υποψήφιους δανειολήπτες, με απλούς και ευκρινείς κανόνες για τους όρους και τις προϋποθέσεις των δανειοδοτήσεων, που θα επιβλέπονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

ΠΗΓΗ ΟΤΟΕ

23.10.08

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis