Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2008

Οι 4 επιφυλάξεις

Οι 4 επιφυλάξεις

Του Γερασιμου Φωκα*

Οι επιφυλάξεις του ΞΕΕ απέναντι στο σχέδιο του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό υπαγορεύονται από τις ακόλουθες διαπιστώσεις του:

1) Η ενασχόλησή του με τη χωρική οργάνωση του τουρισμού είναι γενική και ασαφής, έτσι ώστε όλες οι επιμέρους τουριστικές χρήσεις να επιτρέπονται παντού, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς.

2) Δεν λαμβάνει υπόψη ότι οι ρυθμοί αύξησης της τουριστικής προσφοράς έχουν προ πολλού υπερβεί αυτούς της ζήτησης. Προβλέπει έτσι σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση με άσκοπη δόμηση ακόμη και των ήδη υπερανεπτυγμένων τουριστικών περιοχών.

3) Δεν τεκμηριώνει τις «ανάγκες» του τομέα στις οποίες αναφέρεται και κυρίως την ύπαρξη υψηλής ζήτησης για «τουριστική κατοικία», για τη δημιουργία της οποίας εκτός σχεδίου προβλέπει χορήγηση αυξημένων όρων δόμησης. Επίσης δεν έχει μελετήσει τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της εισαγωγής της νέας αυτής μορφής «τουριστικού καταλύματος» και κατά συνέπεια τις επιπτώσεις της στις μικρομεσαίες κυρίως τουριστικές επιχειρήσεις και την απασχόληση.

4) Η τουριστική κατοικία δεν συμβάλλει στην επίτευξη βασικών επιδιώξεων του ελληνικού τουρισμού, όπως η διαφοροποίηση του προϊόντος του και η στροφή προς ειδικές μορφές τουρισμού, αφού δεν συνδέεται υποχρεωτικά με εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, ή όπως η λειτουργική απόσυρση των απαξιωμένων καταλυμάτων, στην οποία το σχέδιο αναφέρεται απλά και μόνο εν είδει ευχής.

* Ο Γεράσιμος Φωκάς είναι πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

ΠΗΓΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
2.11.08

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis