Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2008

Τι επιδιώκουμε με το Ειδικό Χωροταξικό

Τι επιδιώκουμε με το Ειδικό Χωροταξικό

Του Γιωργου Σουφλια*

Με αφορμή το δημοσίευμα της «Κ» για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς απέστειλε την ακόλουθη επιστολή:

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος καθορίζοντας τους κανόνες και τα κριτήρια για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισμού στον ελληνικό χώρο. Περιορίζει σημαντικά τόσο τη διάχυση τουριστικών εγκαταστάσεων στις εκτός σχεδίου περιοχές όσο και την ένταση της ανάπτυξης στον χώρο.

Οι σχηματικές απεικονίσεις που χρησιμοποιεί το δημοσίευμά σας είναι αυθαίρετες και δεν αντιστοιχούν στο Χωροταξικό του Τουρισμού. Εμφανίζουν σαφώς πολύ μεγαλύτερη δόμηση και κάλυψη από αυτή που προβλέπει το Χωροταξικό. Οπως θα αναφέρω και παρακάτω, η μέγιστη κάλυψη που θα μπορει να υπάρχει είναι 10% της επιφάνειας, και κάποιος που βλέπει αυτή την οφθαλμαπάτη μένει με την εντύπωση ότι η κάλυψη είναι πολλαπλάσια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εμφανίζονται πυκνοδομημένα ακόμα και σημεία στα οποία απαγορεύεται πλήρως η δόμηση.

Συγκεκριμένα στη φωτογραφία της Αμοργού εμφανίζετε με πυκνή δόμηση την ακατοίκητη νησίδα Νικουριά (απέναντι από τον Αγιο Παύλο στην Αιγιάλη) που είναι προστατευόμενη περιβαλλοντικά περιοχή και με το Χωροταξικό Τουρισμού που προτείνουμε απαγορεύεται πλήρως η δόμηση.

Οι ρυθμίσεις του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό είναι συγκεκριμένες και αναγράφονται ρητά στα επίσημα κείμενα του ΥΠΕΧΩΔΕ. Είναι εντελώς ανυπόστατο να αναφέρεται ή να αφήνεται να εννοηθεί ότι το σύνολο της Επικράτειας και ειδικότερα τα νησιά θα καλυφθούν άκριτα χωρίς σεβασμό στην αντοχή των φυσικών πόρων και στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής από ολοκληρωμένες τουριστικές αναπτύξεις που θα περιλαμβάνουν και παραθεριστικές κατοικίες και ότι η Πολιτεία σπεύδει να ενισχύσει, την εκτός σχεδίου δόμηση.

Η αλήθεια είναι ότι με το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό περιορίζεται σημαντικά τόσο η διάχυση τουριστικών εγκαταστάσεων στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές όσο και η ένταση της ανάπτυξης στον χώρο. Πιο συγκεκριμένα:

Μειώνονται σημαντικά οι επιτρεπόμενες κλίνες ανά στρέμμα. Από 15 κλίνες που ισχύει σήμερα, γίνονται 8, δηλαδή περιορίζονται στο μισό.

Αυξάνονται σημαντικά τα όρια αρτιότητας των γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και πιο συγκεκριμένα στις αναπτυσσόμενες από 4 στρέμματα γίνονται 8 και στις αναπτυγμένες από 4 στρέμματα γίνονται 15.

Τα παραπάνω μέτρα περιορίζουν κατά πολύ τη δυνατότητα ανάπτυξης τουριστικών κλινών σε σχέση με τα ισχύοντα σήμερα.

Αυξάνεται σημαντικά η ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης των κτισμάτων από τον αιγιαλό, ιδιαίτερα στις επίπεδες παράκτιες περιοχές που από 50 μέτρα γίνεται 100 και τίθεται απαίτηση ελάχιστου υψομέτρου 2 μέτρων στο σημείο τοποθέτησης των κτιρίων.

Τίθενται διάφορα όρια στην ανάπτυξη των νησιών (περιορισμός στην ετήσια αύξηση της δυναμικότητας μικρών νησιών, προσδιορισμός ανώτατου ορίου δυναμικότητας των εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών τουριστικών εγκαταστάσεων στην πλειοψηφία των αναπτυσσόμενων τουριστικά νησιών κ.ά.).

Παράλληλα αποκλείεται η ανάπτυξη ορισμένων δραστηριοτήτων που επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις ολοκληρωμένες τουριστικές αναπτύξεις που θα περιλαμβάνουν και παραθεριστικές κατοικίες σε ποσοστό 30% της επιφανείας των δωματίων τίθενται αυστηρές προϋποθέσεις τόσο για τη δημιουργία τους, όσο για τους όρους δόμησής τους.

Σε ό,τι αφορά τους όρους δόμησης απαιτείται γήπεδο επιφανείας μεγαλύτερης των 150 στρ. γεγονός που περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα πραγματοποίησης τέτοιων αναπτύξεων στα περισσότερα νησιά. Προβλέπεται συντελεστής δόμησης 0,2 που σημαίνει ότι με διώροφα κτίρια η κάλυψη δεν θα υπερβεί το 10% της επιφάνειας του γηπέδου, δηλαδή στα 150 στρ. θα καλυφθούν τα 15. Η κάλυψη αυτή περιορίζεται σημαντικά στις περιοχές του δικτύου Φύση 2000.

Σε ό,τι αφορά την έγκριση δημιουργίας τέτοιων ολοκληρωμένων τουριστικών αναπτύξεων τίθενται πολλές και αυστηρές προϋποθέσεις όπως:

Η συμβολή της επένδυσης στον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες των τουριστικών πόρων της περιοχής και των υποδομών της.

Η χρονική, θεματική και χωρική διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας.

Η ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και παραγωγικής βάσης της ευρύτερης περιοχής τους.

Η συνεκτίμηση των χαρακτηριστικών τόσο της επένδυσης όσο και της περιοχής που πρόκειται να υλοποιηθεί.

Είναι μεγάλο λάθος να θέλει να περάσει κανείς το μήνυμα ότι όλες οι παράκτιες περιοχές και τα νησιά θα αποκτήσουν αυτή την εικόνα ή ότι οι παρθένες εκτάσεις παραδίνονται στο τσιμέντο. Ουδέν ανακριβέστερον από αυτό. Οι παρθένες περιοχές σήμερα είναι ή δασικού χαρακτήρα ή βραχονησίδες ή είναι οικοδομήσιμες και με τα σημερινά δεδομένα κινδυνεύουν να καταστραφούν από την άναρχη και χωρίς προϋποθέσεις δόμηση πολλών μικρότερης κλίμακας τουριστικών εγκαταστάσεων.

Επιδιώκουμε η χώρα να αποκτήσει έναν αριθμό ολοκληρωμένων τουριστικών αναπτύξεων υψηλής στάθμης και δεν μπορεί να στεκόμαστε εχθρικά απέναντι σε ένα προϊόν που υπάρχει σε πολλές ανταγωνίστριες χώρες.

Επίσης, είναι ανεδαφικό να συνεχίζεται ο συσχετισμός του Χωροταξικού για τον Τουρισμό με το ισπανικό μοντέλο ως φιλοσοφία και ως αποτέλεσμα. Με το ισπανικό μοντέλο κατασκευάστηκαν πολυώροφα κτίρια δίπλα στο κύμα, ενώ με το χωροταξικό που προωθούμε επιτρέπονται μόνο διώροφα η τριώροφα κτίρια σε μεγάλη απόσταση από τη θάλασσα και με μικρή κάλυψη όπως ανέφερα παραπάνω.

Ολα αυτά καταδεικνύουν ότι η κριτική που υιοθετεί το δημοσίευμα που άλλωστε αφορά σε λιγότερο από 3 από τις 46 σελίδες του Σχεδίου Ειδικού Πλαισίου αδικεί τη μεταρρύθμιση που προωθείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού σε μια κρίσιμη για την οικονομία μας περίοδο.

* Ο κ. Γιώργος Σουφλιάς είναι υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων.

ΠΗΓΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

9.11.08

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis