Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2008

Θεσμικό εργαλείο

Θεσμικό εργαλείο

Του Δημητρη Δρακου*

Το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού είναι ένα σημαντικό και ταυτόχρονα απαραίτητο θεσμικό εργαλείο, μια προσέγγιση που έλειπε και οφείλαμε ως Πολιτεία και Τοπική Αυτοδιοίκηση να διαμορφώσουμε. Με το ειδικό χωροταξικό μπαίνουν σαφείς κανόνες και όροι για την ορθή ανάπτυξη του τουρισμού. Βεβαίως, υπάρχουν κάποια θέματα που θα πρέπει να εξετάσουμε και κριτικά, κυρίως αυτά που σχετίζονται με την προστασία του παράκτιου πλούτου, τις αποστάσεις από τις ακτές, τη διαμόρφωση ενός τουρισμού, που δεν θα παραμορφώνει το τοπίο και θα σέβεται το περιβάλλον.

* Ο Δημήτρης Δράκος είναι πρόεδρος της Ενωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ), νομάρχης Μεσσηνίας.

ΠΗΓΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

2.11.08

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis