Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2008

Χρήζει βελτιώσεων

Χρήζει βελτιώσεων

Του Χριστου Λαδια*

Το ειδικό πλαίσιο για τον τουρισμό θέτει στρατηγικές επιδιώξεις για τον κλάδο του, περιορίζει τη διάχυση των δραστηριοτήτων στις εκτός σχεδίου περιοχές, επιχειρεί τη χωρική οργάνωση χωρίζοντας τον εθνικό χώρο σε κατηγορίες προκειμένου να επιτευχθεί η εναρμόνισή του με το γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού, και επιβάλλει την επιστημονική τεκμηρίωση για τις ολοκληρωμένες αναπτύξεις. Θεωρώ ότι χρήζει βελτιώσεων και συμπληρώσεων όπως: Κατευθύνσεις για τη βαθμιαία υποκατάσταση της εκτός σχεδίου δόμησης με ζώνες ελέγχου, σαφέστερο προσδιορισμό των δραστηριοτήτων για τις περιοχές Νatura, ένταξη σε κανόνες προστασίας και των τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ελαχιστοποίηση του εμβαδού της παραθεριστικής κατοικίας κ.λπ.

* Ο Χρίστος Λαδιάς είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων.

ΠΗΓΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

2.11.08

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis