Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2009

Παράνομη είσπραξη ΦΠΑ 56 εκατ. ευρώ

ΠPΩTOΦANHΣ υπόθεση παράνομης είσπραξης αγροτικού ΦΠΑ, με την ταυτόχρονη τέλεση σοβαρών ποινικών, εκτός των φορολογικών, αδικημάτων, ερευνάται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης της ΥΠΕΕ. Σύμφωνα με τα έως σήμερα στοιχεία, το ύψος του παρανόμως εισπραχθέντος ποσού ανέρχεται στα 56 εκατ. ευρώ.

Ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση φέρονται αγροτικοί συνεταιρισμοί και φυσικά πρόσωπα.

Η επιστροφή ΦΠΑ αφορά αγρότες ειδικού καθεστώτος (με απαλλαγή βιβλίων και στοιχείων), στους οποίους επιστρέφεται ο ΦΠΑ σε ποσοστό 7% επί της τιμολογιακής αξίας των αγροτικών προϊόντων που παρήγαγαν και πούλησαν το προηγούμενο έτος. Η επιστροφή αυτή έχει τη μορφή ενίσχυσης για την κάλυψη των εξόδων παραγωγής.

Η ΥΠΕΕ Κρήτης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προχώρησε άμεσα, έλεγχο όσον αφορά τις επιστροφές ΦΠΑ στην Κρήτη.

Διαπιστώθηκε ότι την τριετία 2005 - 2007 εισπράχθηκαν συνολικά 96 εκατ. ευρώ, ενώ οι νόμιμες επιστροφές ΦΠΑ ανέρχονται περίπου στα 40 εκατ. ευρώ.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και διασταυρώσεις σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και φυσικά πρόσωπα, όπου διαπιστώθηκε σειρά σοβαρών ποινικών και φορολογικών αδικημάτων.

Ορισμένοι από τους παρανομούντες χρησιμοποίησαν για την είσπραξη του ΦΠΑ υπεύθυνες δηλώσεις αποθανόντων προσώπων.

Hδη έχουν αποσταλεί 200 περίπου Υπηρεσιακά Σημειώματα και οι έρευνες συνεχίζονται.

ΠΗΓΗ ΕΞΠΡΕΣΣ
17.6.09

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis