Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2009

Αλλαγές άνευ ουσίας για το «πόθεν έσχες» των βουλευτών

Τροποποιήσεις, που όμως δεν οδηγούν σε ουσιαστικές αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο του πόθεν έσχες των βουλευτών, πρότειναν χθες από κοινού ο πρόεδρος της Βουλής Δ. Σιούφας και ο γ'αντιπρόεδρος, πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής, Γ. Νεράντζης.

Κι αυτό διότι, παρ' ότι προτείνεται εφεξής η πλειοψηφία της αρμόδιας επιτροπής να απαρτίζεται από δικαστές, ουσιαστικά η βουλή κρατά τον έλεγχο του πόθεν έσχες των εθνοπατέρων.

Επίσης, θεωρείται μάλλον απίθανο να δηλώνεται, όπως προτείνεται, η συμμετοχή βουλευτών σε εξωχώριες (off shore) εταιρείες, πολλώ δε μάλλον που απαγορεύεται από τον νόμο, που προβλέπει φυλάκιση ενός έτους.

Ενώ, δεν καθίσταται σαφές πώς η επιτροπή θα διαπιστώνει την ακρίβεια των δηλωθέντων. Απειλούνται απλώς με κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραλείψεις από αμέλεια ή εν γνώσει του υποβάλλοντος. Ως τώρα, η παράβαση του νόμου παρερχόταν ατιμωρητί. Δεν διευκρινίζεται πάντως πώς είναι δυνατόν να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη δόλου στην παράλειψη.

Η μόνη δυνατότητα είναι ενδεχομένως η αντιπαραβολή, αφού προτείνεται εφεξής οι υπόχρεοι να υποβάλλουν μόνο τις μεταβολές της περιουσιακής τους κατάστασης σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Τίποτα όμως δεν διασφαλίζει ότι θα παρουσιάζουν τις μεταβολές, όπως και τίποτα δεν διασφαλίζει ότι θα υπάρχει δυνατότητα ελέγχου τού πόθεν έσχον τη δυνατότητα απόκτησης των νέων περιουσιακών στοιχείων.

Η πρόβλεψη εξάλλου να επεκταθούν και επί των συζύγων των βουλευτών οι προαναφερθείσες απαγορεύσεις, όπως και στη σύναψη χρηματιστηριακών συναλλαγών, μάλλον πέφτει στο κενό. Ο οποιοσδήποτε, όχι μόνον οι βουλευτές, μπορεί να τοποθετήσει ως αχυράνθρωπο τον οποιοδήποτε συγγενή ή καλό του φίλο.

Προτείνεται, επίσης, ρύθμιση ανάλογη με αυτή που ισχύει για τα κόμματα, να θεωρούνται μεν εκλογικές δαπάνες τα ποσά που καταβλήθηκαν πριν από τις εκλογές που σχετίζονται όμως άμεσα με την κάλυψη εκλογικών αναγκών (π.χ. ενοικίαση εκλογικού κέντρου ή προαναγγελία προεκλογικού υλικού πριν από την επίσημη προκήρυξη των εκλογών).

Για τις δε προεκλογικές δαπάνες των βουλευτών, να είναι υποχρεωτικό το άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού, μετά την προκήρυξη των εκλογών και να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν κανέναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που ήδη διέθεταν. Τη γνωστοποίηση του λογαριασμού αυτού υποχρεούνται να κάνουν οι τράπεζες. Δεν υποχρεούνται όμως να γνωστοποιήσουν, αν τυχόν κινήθηκαν χρήματα από προϋφιστάμενους τραπεζικούς λογαριασμούς των υπόχρεων βουλευτών.

Οι προτάσεις απεστάλησαν στα κόμματα, από τα οποία ζητούνται απαντήσεις έως τις 16 Οκτωβρίου.

Της Αλίκης Μάτση

Πηγή Ελευθεροτυπία

28.8.09

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis