Τρίτη, 11 Αυγούστου 2009

Δασαρχείο και Πολεδομία στήριζαν αυθαίρετη δόμηση

Σειρά παρατυπιών, οι οποίες διευκόλυναν τη δόμηση σε δασικές εκτάσεις στην Αμφισσα, διαπιστώνει έκθεση των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, ένα ακόμα παράδειγμα της αναποτελεσματικότητας των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Η έκθεση αποδίδει ευθύνες στο δασαρχείο της περιοχής, εκτιμώντας ότι κατέθετε εσκεμμένα στο «παρά πέντε» τη θέση του σχετικά με τον δασικό ή μη χαρακτήρα μιας έκτασης, προκειμένου να μην απομένει χρόνος στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών για τη διεξαγωγή ελέγχου. Ευθύνες αποδίδονται και στην Πολεοδομία Φωκίδας, που εξέδιδε οικοδομικές άδειες για εκτός σχεδίου περιοχές χωρίς να απαιτεί τελεσίδικη απόφαση για τον δασικό ή μη χαρακτήρα τους.
Η έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία ιδιώτη, σύμφωνα με την οποία την περίοδο 1994-97 το δασαρχείο Αμφισσας είχε βοηθήσει στον αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων μεγάλης αξίας στην Ανω Αγόριανη. Το πόρισμα παραδόθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμφισσας. Αναλυτικά, οι επιθεωρητές σημειώνουν ότι το δασαρχείο Αμφισσας και η διεύθυνση Δασών νομού Φωκίδας έδειχναν «αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατά παράβαση του υπαλληλικού καθήκοντος» στη γνωμοδότησή τους για τον δασικό ή μη χαρακτήρα εκτάσεων, «με αποτέλεσμα να τελεσιδικήσει ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων ως μη δασικών, λόγω εκπρόθεσμης άσκησης των αντιρρήσεων του Δημοσίου». «Συγκεκριμένα», σημειώνει το πόρισμα, «το δασαρχείο στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων υπέβαλε στη Διεύθυνση Δασών τις εισηγήσεις του 1-3 ημέρες πριν από την εκπνοή της δίμηνης προθεσμίας, με αποτέλεσμα ο χρόνος που διετίθεντο στη Διεύθυνση, προκειμένου να κρίνει αν πρέπει να ασκηθούν αντιρρήσεις να είναι ιδιαίτερα περιορισμένος».
Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν και σοβαρές παραλείψεις της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της νομαρχίας Φωκίδας, οι οποίες ενδεχομένως να συνετέλεσαν στην οικοδόμηση δασικών εκτάσεων. Οπως αναφέρουν, η Πολεοδομία δεν ζητούσε βεβαίωση τελεσιδικίας των πράξεων αποχαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων «με αποτέλεσμα να οικοδομηθεί άγνωστος αριθμός εκτάσεων για τις οποίες δεν έχει οριστικοποιηθεί ο χαρακτηρισμός».
Του Γιώργου Λιάλιου

ΠΗΓΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
11.8.09

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis