Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2009

«Πληρώνετε τα χρέη εντός 30 ημερών»

Συστάσεις της ΕΕ προς το Δημόσιο- Διαφορετικά θα επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί του οφειλόμενου ποσού

Εντός 30 ημερών θα πρέπει να πληρώνει το Δημόσιο την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και αν δεν το πράττει, τότε θα πρέπει να καταβάλλει αποζημίωση στον «θιγόμενο» επιχειρηματία, ίση με το 5% του οφειλόμενου ποσού. Την αρχή αυτή προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω πρότασης Οδηγίας την οποία συζητεί με τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Το ίδιο θα ισχύσει και για τις πληρωμές μιας επιχείρησης σε άλλη επιχείρηση. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται από το θεσμικό όργανο της ΕΕ, τα νέα μέτρα θα είναι προαιρετικά για τις επιχειρήσεις αλλά υποχρεωτικά για τις δημόσιες αρχές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επίσης ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να θεσπίσουν ακόμη πιο αυστηρές διατάξεις, όπως για παράδειγμα η προθεσμία των 30 ημερών να είναι 20 ημέρες, ή το πρόστιμο (αποζημίωση) να είναι πάνω από το 5% του οφειλόμενου ποσού του Δημοσίου προς την επιχείρηση. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να «πέσει χρήμα στην αγορά», ιδιαίτερα τώρα που υφίσταται η αρνητική διεθνής συγκυρία, και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Επίσης, με την εφαρμογή της Οδηγίας θα μειωθεί το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων και θα εξομαλυνθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά την παροχή και διάθεση πληροφοριών σχετικών με τις καθυστερήσεις πληρωμών και θα καταργηθούν οι κατάφωρα καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες.

Επί του περιεχομένου της πρότασης Οδηγίας δεν έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια η Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, «ανεπιφύλακτα υπέρ της πρότασης Οδηγίας» έχουν ταχθεί η Γερμανία, η Βρετανία, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία, υποστηρίζοντας ότι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «θα συμβάλει στη νομική ασφάλεια των επιχειρήσεων». Αλλα κράτη-μέλη, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία, διατηρούν επιφυλάξεις ως προς το ύψος του 5% της αποζημίωσης επί του συνολικού οφειλόμενου ποσού. Αυτά τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν κυρίως ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα αντιμετωπίσει σε αρκετές περιπτώσεις σημαντικά προβλήματα, αφού η οργάνωσή της είναι τέτοια που συμβάλλει στις καθυστερήσεις καταβολής πληρωμών. Θα πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί ένα χρονικό περιθώριο προσαρμογής για την αναδιοργάνωσή τους.

Τέλος, προτείνεται να επιβάλλεται το 5% όχι επί του συνολικού οφειλόμενου ποσού αλλά επί του ποσού που δεν έχει ακόμη καταβληθεί εντός των 30 ημερών, δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα οφειλόμενα ποσά καταβάλλονται σε δόσεις.

Του Διον Σταμπόγλη
Πηγή Το Βήμα
19.9.09

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis