Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2009

Να προχωρήσουμε σε κατάργηση των μεταχρονολογημένων επιταγών


Υπέρ της κατάργησης των μεταχρονολογημένων επιταγών, με την παράλληλη υιοθέτηση των κατάλληλων μέτρων για την ομαλή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας στο νέο καθεστώς, τάσσεται ο κ. Γ. Μούργελας, πρόεδρος της Τειρεσίας ΑΕ.

- Πόσο επιδεινώθηκε η κατάσταση με τις ακάλυπτες επιταγές στην Ελλάδα μετά το ξέσπασμα της κρίσης;
«Το συνολικό ποσό των επιταγών που σφραγίστηκαν το 2008 ήταν μικρότερο από το 0,5% του συνολικού ποσού των επιταγών που διακινούνται μέσω των γραφείων συμψηφισμού και σήμερα, υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης, δεν φαίνεται ότι θα υπερβούν το 1% στο τέλος του έτους».

- Συμφωνείτε με τα μέτρα που θέλει να λάβει η κυβέρνηση για τη γρηγορότερη έξοδο από τη «μαύρη λίστα» του «Τειρεσία» επιχειρήσεων με σφραγισμένες επιταγές; «Τα προτεινόμενα ευνοϊκά μέτρα όχι μόνο αφορούν ένα πολύ μικρό μέρος των συναλλασσομένων, αλλά και συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της πεποίθησης που έχει εδραιωθεί στη χώρα μας ότι οι οικονομικές υποχρεώσεις μπορούν να εκπληρώνονται και εκπρόθεσμα, χωρίς ουσιαστικά συνέπειες. Αντί λοιπόν της θεσμοθέτησης άλλης μιας αδικίας κατά της πλειονότητας των πολιτών, που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, και της διαιώνισης μιας “παρά φύση” συναλλακτικής πρακτικής, πρέπει να αξιοποιηθεί θετικά η συγκυρία και να προχωρήσουμε στην κατάργηση των μεταχρονολογημένων επιταγών, λαμβάνοντας βέβαια τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή μετάβαση της αγοράς στο νέο καθεστώς. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη σταδιακή μείωση του χρονικού διαστήματος μεταχρονολόγησης είτε με τον μηδενισμό του, μετά τον απαιτούμενο για την απορρόφηση της μεταρρύθμισης χρόνο».

- Πώς θα λειτουργήσει όμως η αγορά χωρίς τις μεταχρονολογημένες επιταγές, όταν η ελληνική επιχείρηση έχει όλα αυτά τα χρόνια «εθιστεί» στη χρήση τους;

«Η απάντηση είναι απλή. Θα λειτουργήσει όπως και στις άλλες χώρες, όπου αντί των στρεβλώσεων επελέγησαν “εργαλεία” όπως π.χ. το “factoring”η πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων- που στο εξωτερικό, σε αντίθεση με τη χώρα μας, είναι μια πολύ σημαντική χρηματοδοτική δραστηριότητα. Αλλωστε τέτοια μέτρα έχουν δοκιμασθεί και επιτύχει σε άλλες χώρες, όπως π.χ. στη Γαλλία, όπου τον περασμένο Απρίλιο στο πλαίσιο ακριβώς των μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης θεσμοθετήθηκε ο σταδιακός περιορισμός του χρόνου που παρέχεται για την εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων (π.χ. από τιμολόγια) από τις 70 στις 45 ημέρες. Αναμφίβολα μια οικονομική κρίση δημιουργεί προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα για τον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών της, πρέπει όμως συγχρόνως να αποτελεί και αφορμή για μόνιμου χαρακτήρα παρεμβάσεις για τη διόρθωση προβλημάτων, ώστε η επόμενη ημέρα να οικοδομηθεί σε ισχυρότερες βάσεις».
Του Αγη Μάρκου
Πηγή Το Βήμα
24.12.09

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis