Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2010

ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας το σχέδιο νόμου για τα δάνεια

Με την ελληνική οικονομία σε ύφεση, οι τραπεζίτες ανησυχούν ότι η τάση για νομοθετική ρύθμιση χρεών μπορεί να γίνει κυρίαρχη στην αγορά και να δημιουργήσει νέα γενιά προβληματικών δανείων

Τον κίνδυνο ότι ο νόμος για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων προς τις τράπεζες θα έχει το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα επισημαίνουν οι τραπεζίτες, οι οποίοι είναι σε αντιπαράθεση με την υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρία Λούκα Κατσέλη. Αιτία, η απόφαση της κυρίας υπουργού να αγνοήσει τις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και να συμπεριλάβει στη ρύθμιση, εκτός από τις ληξιπρόθεσμες, και τις ενήμερες οφειλές. Στη γνωμοδότησή της η ΕΚΤ, την οποία υπογράφει ο ΖανΚλοντ Τρισέ, ζητούσε να εξαιρεθούν οι ενήμερες οφειλές- δηλαδή, αυτές που εξοφλούνται κανονικά- καθώς θεωρεί ότι η ένταξή τους στη ρύθμιση μπορεί να πλήξει την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των χορηγήσεων. Και τούτο διότι, όπως αναφέρεται, «η ρύθμιση παρέχει κίνητρα στους δανειολήπτες για τη μη έγκαιρη εξυπηρέτηση των χρεών τους» και ελλοχεύει ο κίνδυνος αύξησης των επισφαλειών.


Με την ελληνική οικονομία σε ύφεση, οι τραπεζίτες ανησυχούν ότι η τάση για νομοθετική ρύθμιση χρεών μπορεί να γίνει κυρίαρχη στην αγορά και να δημιουργήσει νέα γενιά προβληματικών δανείων. Δηλαδή, δανειολήπτες να μην εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους και να πιέζουν πολιτικά για ρυθμίσεις ή διαγραφές δανείων. Επισημαίνουν μάλιστα ότι στην παρούσα φάση η οικονομία χρειάζεται ένα υγιές και ισχυρό τραπεζικό σύστημα για να βγει από την ύφεση και να επιστρέψει σε αναπτυξιακούς ρυθμούς.

Από την πλευρά της, η κυρία Κατσέλη υποστηρίζει ότι μετά και τις αλλαγές που έγιναν στον νόμο το συνολικό ύψος των ενήμερων δανείων που είναι δυνατόν να ενταχθούν στη ρύθμιση δεν υπερβαίνει τα 3 δισ. ευρώ, ποσό που δεν θέτει σε κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα. Ωστόσο οι τραπεζίτες σημειώνουν ότι το ποσό αυτό μπορεί να αποδειχθεί πολλαπλάσιο αν υπάρξουν ανάλογες ρυθμίσεις στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, οι αγορές από τις οποίες δανείζονται τα πιστωτικά ιδρύματα για να χορηγήσουν στη συνέχεια δάνεια σε επιχειρήσεις και ιδιώτες λαμβάνουν πλέον υπόψη τη νομοθετική ρύθμιση της κυρίας Κατσέλη και τιμολογούν ανάλογα τα δάνεια προς τις ελληνικές τράπεζες.

Οι αλλαγές που επισημαίνει η ΕΚΤ κρίθηκαν απαραίτητες ύστερα από τη διαβούλευση που είχε η υπουργός με τους ενδιαφερόμενους φορείς και κυρίως μετά τις παρατηρήσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλου. Η γνωμοδότηση της ΕΚΤ ζητήθηκε όταν η κυρία Κατσέλη δήλωσε στη Βουλή ότι είχε τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος για το νομοσχέδιο, παρουσιάζοντας μάλιστα σχετική επιστολή του κ. Προβόπουλου. Ωστόσο, όπως προέκυψε, απέκρυψε τα σημεία της επιστολής που αφορούσαν τα επίμαχα θέματα και κυρίως την ένταξη στη ρύθμιση των ενήμερων οφειλών. Ο κεντρικός τραπεζίτης είχε επισημάνει εγκαίρως στην κυρία Κατσέλη τον κίνδυνο να δημιουργηθεί πρόβλημα ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας στις ελληνικές τράπεζες. Κατόπιν τούτου, η υπουργός και οι τραπεζίτες συμφώνησαν να αποταθούν στην ΕΚΤ. Η ΕΚΤ στη γνωμοδότησή της σημειώνει ότι «τα προτεινόμενα μέτρα θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην αγορά, ιδίως υπό τις κρατούσες δυσμενείς συνθήκες στην Ελλάδα». Χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα επιπλήττει την κυβέρνηση για το ότι την αγνόησε επιδεικτικά κατά την έκδοση του νομοσχεδίου και εκτιμά ότι η κυβέρνηση βιάστηκε να προωθήσει το νομοσχέδιο, επισημαίνοντας ότι η γνώμη της ΕΚΤ πρέπει να ζητείται σε εύλογο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας και οι εθνικές αρχές να εξετάζουν τη γνώμη της ΕΚΤ πριν από τη θέσπιση νομοθετικών διατάξεων.

Το σημαντικότερο όμως σημείο που επισημαίνει στη γνωμοδότησή της η ΕΚΤ αφορά τον κίνδυνο να δημιουργηθεί η νοοτροπία να μην πληρώνουν οι δανειολήπτες τις υποχρεώσεις και να περιμένουν πολιτική παρέμβαση. «Ο δυνητικός ηθικός κίνδυνος (moral hazard) από την προτεινόμενη ρύθμιση των υφιστάμενων ενήμερων οφειλών θα μπορούσε να έχει σοβαρές δυσμενείς συνέπειες για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τη ρευστότητα των τραπεζών, καθώς και για το συνολικό κόστος της χρηματοδότησης» αναφέρει.

Από την πλευρά της, η κυρία Κατσέλη υπεραμύνθηκε των διατάξεων του νομοσχεδίου για τη στήριξη της ρευστότητας στην αγορά. Σε σχέση με τις παρατηρήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στη γνωμοδότηση της ΕΚΤ, το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σημειώνει ότι όσον αφορά την επίμαχη διάταξη με την οποία ρυθμίζονται ενήμερες οφειλές στόχος είναι η στήριξη βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση και εκτιμά ότι με τις τροποποιήσεις οι οποίες έχουν γίνει δεν διαταράσσεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Του Γ. Παπαϊωάννου
Πηγή Το Βήμα
17.1.2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis