Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Το ΑΣΤΡΟΝ αγαπήθηκε (Παλιοί κινηματογράφοι-Εκδόσεις)

Τα λαμπρά εγκαίνια του πρώτου κινηματογράφου των Αμπελοκήπων, με το εντυπωσιακό φουαγιέ και η «αναποδιά» να έχει την πρώτη θέση στον εξώστη του. Την Παρασκευή της 4ης Ιανουαρίου του 1957 έγιναν τα εγκαίνια του πρωτοποριακού για την εποχή κινηματογράφου «Αστρον» στους Αμπελόκηπους.

Ο Κωνσταντίνος Ιωαννίδης είναι ο εγγονός του ομώνυμου συνιδρυτή του κινηματογράφου «Αστρον» στους Αμπελοκήπους. Κληρονόμησε με το DNA του την αγάπη για το σινεμά που κυριαρχούσε στην οικογένειά του και έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Ενα Αστρον τρεμοσβήνει» (εκδόσεις «Τεθλασμένη»).

Απόσπασμα

Ηταν Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 1957 όταν το ΑΣΤΡΟΝ έκανε τα εγκαίνιά του: ο πρώτος κινηματογράφος των Αμπελοκήπων (ακολούθησαν πολλοί άλλοι) και μάλιστα με μια σημαντική καινοτομία, να έχει δηλαδή την πρώτη θέση με την υψηλότερη τιμή στον εξώστη όπου, μέχρι εκείνη τη στιγμή, η τιμή του εισιτηρίου ήταν χαμηλότερη σε όλους τους κινηματογράφους.

Ισως ήταν η πολυτελής μαρμάρινη σκάλα με τον επιβλητικό καθρέφτη κατά την άνοδο, ίσως πάλι το εντυπωσιακό φουαγιέ των 130 μ2 (πρωτόγνωρο για τα δεδομένα του κινηματογράφου ακόμα και μέχρι τη σημερινή εποχή).

Σαράντα χρόνια μετά τη μεγάλη ανακαίνιση του καλοκαιριού του 1996, στο ίδιο φουαγιέ εγκαταστήσαμε ένα ζωντανό συγκρότημα jazz που έπαιζε μουσική κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων... αυτή η ιδέα νομίζω ότι θα άρεσε στον παππού μου! Οπως και να είναι, το ΑΣΤΡΟΝ αγαπήθηκε από το κοινό γι’ αυτήν του την «αναποδιά» και διέφυγε από την αντίληψη του «λαϊκού γκέτο» που είχαν οι εξώστες των κινηματογράφων.
Το περιοδικό ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ της εποχής σε ένα ιστορικό τεύχος με τον James Dean στο εξώφυλλό του, έγραψε για τα εγκαίνια του ΑΣΤΡΟΝ:

Την παρελθούσαν Παρασκευήν 4 Ιανουαρίου εγένοντο τα εγκαίνια του νέου εις την Λεωφ. Κηφισσίας πολυτελούς κινηματογράφου ΑΣΤΡΟΝ της εταιρείας Παντερμαλή - Ιωαννίδη - Μαλτσινιώτη, ενώπιον χιλίων και πλέον εκλεκτών προσκεκλημένων μεταξύ των οποίων διεκρίνοντο ο πρόεδρος της Ενώσεως συντακτών κ. Ν. Κρανιωτάκης ο οποίος και ωμίλησεν, μετά τον Αγιασμόν, διά το έργον των ιδρυτών του ωραίου αυτού Κινηματογράφου και την συμβολήν της κινηματογραφικής ταινίας ως μέσου διαπαιδαγωγήσεως και ψυχαγωγίας του Κοινού, ο διευθυντής της Αστυνομίας κ. Γεωργίου, ο κ. ΣΠ. Σκούρας, ο κ. Μιχαηλίδης, ο κ. Φ. Κοσμίδης και εκλεκτά μέλη της Αθηναϊκής Κοινωνίας. Μετά τον κ. Κρανιωτάκην ωμίλησεν ο κ. Π. Ιωαννίδης ευχαριστήσαν θερμώς εκ μέρους της διευθύνσεως του κινηματογράφου, όλους εκείνους οίτινες συνέβαλαν διά της επιστημονικής και τεχνικής των εργασίας εις την επιτυχίαν του έργου.

Μετά ταύτα προεβλήθησαν τεμάχια διαφόρων ταινιών προς επίδειξιν της μηχανικής αρτιότητας των μηχανών προβολής και της ακουστικής αποδόσεως και κατόπιν προσεφέρθησαν εις τους προσκεκλημένους διάφορα αναψυκτικά.

Το νέον Κινηματοθέατρον ΑΣΤΡΟΝ είναι εκτισμένον επί ιδιοκτήτου οικοπέδου 3 χιλιάδων πήχεων με πρόσοψιν μεγαλοπρεπή επί της Λεωφόρου Κηφισσίας και έχει χωρητικότητα 1.200 περίπου θέσεων, εφοδιασμένον με αυτόματα μηχανήματα θερμάνσεως, εξαερισμού και ψύξεως, αι δε μηχανικαί του εγκαταστάσεις προβολής είναι του ιταλικού Εργοστασίου «Μικροτέκνικα», με το σύστημα Σινεμασκόπ και επί οθόνης πλάτους 11 περίπου μέτρων.
Εκείνο το οποίο πρέπει να εξαρθεί είναι η καινοτομία του κινηματογράφου αυτού, του να καθιερώση τη πρώτην θέσιν της αιθούσης, εις τον άνωθεν της πλατείας εξώστην, την δε δευτέραν εις την πλατείαν, η οποία έχει αντίθετον προς τα άλλας αιθούσας ρήσιν.

Δηλαδή αντί η ρήσις να είναι προς το μέρος της οθόνης, είναι αντιθέτως προς το όπισθεν μέρος αυτής και τούτο διότι, επειδή η οθόνη ευρίσκεται εις μεγαλύτερον ύψος του συνήθους διά την ανετωτέραν παρακολούθησιν υπό των θεατών της πρώτης θέσεως, να δίνανται και οι θεαταί της δευτέρας να παρακολουθούν την προβολήν ανετώτερα του συνήθους.
Επίσης τα καθίσματα αμφοτέρων των θέσεων είναι πολυτελέστατα και αναπαυτικότατα και ακόμη ένα φουαγιέ εξαιρετικής πολυτελείας που ημπορεί να περιλάβει ανέτως πλέον των 150 ατόμων.
Εξαιρετική επίσης εντύπωσιν κάμνει και η ωραία εξαιρετική διακόσμησις του Κινηματογράφου, με άνωθεν της προσόψεως ενός φωτεινού περιστρεφόμενου άστρου, το οποίον αποτελεί και το σήμα του κινηματογράφου».

Της Σοφίας Ταράντου

Πηγή ΕΘΝΟΣ
28/3/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis