Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

Τα "ψιλά γράμματα" των δεσμεύσεών μας έναντι της ΕΕ

Στην πραγματικότητα τα (πιο) δύσκολα αρχίζουν τώρα. Το αργότερο ως τις 15 Μαΐου 2010 η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Εurogroup και του Εco/Fin, πρέπει να υποβάλει έκθεση με λεπτομερείς πληροφορίες για μέτρα πολιτικής που εφαρμόζει συμμορφούμενη προς τις συστάσεις της ΕΕ και να μειώσει το έλλειμμα. Κατόπιν, μετά τη 15η Μαΐου, θα πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις σε τριμηνιαία βάση, καθ΄ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2010-2012). Ολο αυτό το διάστημα τόσο η Επιτροπή όσο και το Εco/Fin θα αναλύουν τις εκθέσεις και θα αξιολογούν τη συμμόρφωση της Ελλάδας προς τις συστάσεις της ΕΕ.

Ωστόσο όλες οι εκθέσεις που θα πρέπει να υποβληθούν δεν θα είναι «εκθέσεις προθέσεων», όπως αποδεικνύεται από τα «ψιλά γράμματα» της Απόφασης του Εco/Fin «περί της Σύστασης προκειμένου να τερματιστεί η ασυνέπεια με τους Γενικούς Προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών στην Ελλάδα και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος υπονόμευσης της εύρυθμης λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης».

Στα «ψιλά γράμματα» αναφέρονται οι δεσμεύσεις της Ελλάδας να υποβληθούν λεπτομερή στοιχεία όχι μόνο για τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού αλλά και στοιχεία «για περιόδους μικρότερες του έτους» σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού κοινωνικής ασφάλισης, των ΟΤΑ και των εκτός προϋπολογισμού Ταμείων, υπόθεση καθόλου εύκολη.

Πώς όμως, για παράδειγμα, να στείλεις στοιχεία για τους ΟΤΑ όταν οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ούτε τι εισπράττουν ούτε τι δαπανούν. Και ιδιαίτερα την τρέχουσα χρονική περίοδο, όπου οι πλάκες πεζοδρομίων ξηλώνονται για πολλοστή φορά. Πώς να στείλεις τα στοιχεία που ζητούν από τις Βρυξέλλες για τις εκκρεμείς πληρωμές δημοσίων δαπανών (συσσωρευμένες υπερημερίες) όταν δεν γνωρίζεις ούτε αυτές αλλά ούτε τι σου χρωστούν;

Υπάρχει και συνέχεια όμως. Πρέπει να διαβιβαστούν αληθή στοιχεία για την οικονομική κατάσταση στις δημόσιες επιχειρήσεις και στις λοιπές οντότητες του Δημοσίου. Τι θα στείλουμε όμως αφού ορισμένες από αυτές έχουν προχωρήσει στις περικοπές του 7% και άλλες όχι, άλλες μείωσαν το δώρο του Πάσχα και άλλες όχι; Πόσο έγκυρα, αληθή και πειστικά θα είναι τα στοιχεία που μας ζητούν για τις εξελίξεις στη μόνιμη απασχόληση και την απασχόληση ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα; Και το χειρότερο; Τι θα γίνει αν διαπιστώσουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ότι κάποια στοιχεία δεν είναι έγκυρα και αληθή, εκ παραδρομής φυσικά...

Προσοχή, λοιπόν. Αφού μεγαλοποιήσαμε τα ούτως ή άλλως τραγικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, προκαλέσαμε τον αυστηρό έλεγχο από άλλες πρωτεύουσες και η στήριξη δεν ήταν η αναμενόμενη, ας προσέξουμε τουλάχιστον τις εκθέσεις μας. Διαγωνισμούς δίνουμε...

Πηγή Το Βήμα
 31.3.2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis