Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

Διακοπή των συντάξεων

Ο κ. Δημήτριος Αναργύρου, τ. ορκωτός ελεγκτής λογιστής από την Αθήνα, σε επιστολή του προς την εφμ Καθημερινή γράφει :

Κύριε διευθυντά,

Σύμφωνα με το Νόμο, τα κατά τόπους ληξιαρχεία είναι υποχρεωμένα, με την έκδοση του πιστοποιητικού θανάτου ασφαλισμένου, να ενημερώνουν και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς για τη διακοπή των συντάξεων κύριων και επικουρικών. Παρά το γεγονός ότι ζούμε στην εποχή της πληροφορικής, τα αντίγραφα των πιστοποιητικών θανάτου αποστέλλονται με το ταχυδρομείο και μόνο στα ασφαλιστικά ταμεία κύριας σύνταξης. Από έρευνα που έγινε, το ληξιαρχείο Αθηνών αποστέλλει τα πιστοποιητικά θανάτου μετά την παρέλευση μηνός, σε άλλο δε ληξιαρχείο που στεγάζεται σε δήμο, μας δήλωσαν ότι, όταν συγκεντρώνονται αρκετά πιστοποιητικά τότε γίνεται αποστολή στα ασφαλιστικά ταμεία!
Με τον τρόπο που ακολουθείται, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, εάν δεν ειδοποιηθούν άμεσα από συγγενείς του αποθανόντος ή τα ληξιαρχεία, συνεχίζουν να καταθέτουν στις τράπεζες τα ποσά των συντάξεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί έχουν συγκροτήσει ειδικά τμήματα υπαλλήλων για να αναζητούν τις συντάξεις που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, προτείνεται να εγκατασταθεί σε όλα τα ληξιαρχεία της χώρας σύστημα e-mails ώστε να ενημερώνονται άμεσα οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης για τον θάνατο των συνταξιούχων.

30.3.2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis