Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

Στο Νομικό Συμβούλιο οι συντάξεις της Ο.Α.

Ερώτημα προς τη νομική υπηρεσία του ΙΚΑ έχουν καταθέσει παράγοντες του ασφαλιστικού φορέα σχετικά με τη νομιμότητα εφαρμογής των διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά τα ζητήματα συνταξιοδότησης και αποζημίωσης των εργαζομένων της πρώην Ολυμπιακής. Η νομική υπηρεσία του ΙΚΑ με τη σειρά της παρέπεμψε το ερώτημα στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο εκκρεμεί. Κύκλοι του υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν ότι σε περίπτωση που το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αποφανθεί ότι η ισχύς των προβλέψεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου είναι παράτυπη, τότε οι εργαζόμενοι της πρώην Ολυμπιακής θα κληθούν να επιστρέψουν τις συντάξεις (ή μέρος των συντάξεων) που τους έχουν απονεμηθεί με βάση τις προβλέψεις της ΠΝΠ. Στο μεταξύ, το σχετικό έγγραφο του ΙΚΑ παρέχει σαφείς οδηγίες στους υπαλλήλους να προχωρούν σε εξέταση των αιτήσεων συνταξιοδότησης των υπαλλήλων της πρώην Ολυμπιακής σύμφωνα με τις προβλέψεις της πολύκροτης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, παρά το γεγονός ότι εκκρεμεί η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Υπενθυμίζεται ότι στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπεγράφη στις 16 Σεπτεμβρίου 2009 προβλέπονταν ρυθμίσεις για:
– Ασφαλιστικά δικαιώματα εργαζομένων (μεταξύ των οποίων προσαυξήσεις ενσήμων από 50%-100%).
– Ενταξη των εργαζομένων της «ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ», θυγατρική της Ολυμπιακής, στο τακτικό προσωπικό της Ολυμπιακής και θέματα των υπαλλήλων της Ολυμπιακής στο εξωτερικό.
– Τον συνυπολογισμό, χωρίς προσαύξηση, του χρόνου ασφάλισης των εργαζομένων εκτός Ολυμπιακής και θέματα αποσπασμένων της Ολυμπιακής στο ελληνικό Δημόσιο.
– Θέματα των εργαζομένων στην OLYMPIC CATERING, καθώς επίσης και η δυνατότητα και των μηχανικών αεροσκαφών, αλλά και των ιπτάμενων χειριστών της Ολυμπιακής να μεταφερθούν στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, διατηρώντας το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών άνω του ενός έτους, για να μπορούν οι ίδιοι να ζητούν εργασία εκτός ΥΠΑ και να διατηρήσουν ενεργά τα πτυχία τους.

11.6.2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis