Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

Η νέα ΚΑΠ...κλείνει το μάτι στην ελληνική γεωργία!

Η οικονομική κρίση που χτυπά τις θύρες της ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η οποία από πολλούς οικονομολόγους εξηγείται και ως η εκδίκηση της πραγματικής οικονομίας σε βάρος της εικονικής- χρηματιστικής, έχει αποτέλεσμα το Ευρωκοινοβούλιο να αλλάξει ρότα και να αναθεωρήσει τους στόχους της νέας ΚΑΠ που θα ισχύσει από το 2013 και η οποία, προτού ακόμη ψηφιστεί, έχει γίνει ο εφιάλτης των ευρωπαίων και των ελλήνων αγροτών. 

Με μια σημαντική απόφαση στις 6 Ιουλίου, η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου έθεσε τους στόχους της νέας ΚΑΠ, επισημαίνοντας κυρίως ότι δεν τίθεται θέμα μείωσης του προϋπολογισμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από το 2013 ως το 2020, κάτι που ζητούσαν επιμόνως οι βόρειες χώρες της Ευρώπης με προεξάρχουσα τη Μ. Βρετανία. Από την άλλη όμως αποφάσισε να σταματήσει οριστικά η σύνδεση της παραγωγής με τις επιδοτήσεις, οι οποίες πλέον θα δίνονται μόνο ως στρεμματική ενίσχυση αλλά με έμφαση, πέρα από τη διατήρηση του περιβάλλοντος, και στην παραγωγή. Στο σκεπτικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου- που έχει πλέον από 1.1.2010 αυξημένες αρμοδιότητες και οι αποφάσεις του δεν έχουν μόνο συμβουλευτικό αλλά και δεσμευτικό χαρακτήρα- είναι πως ως το 2050 ο πλανήτης θα αντιμετωπίσει έντονο πρόβλημα στην παραγωγή των τροφίμων καθώς θα αυξηθεί η ζήτηση, συνεπώς δεν θα πρέπει επ΄ ουδενί λόγο η Ευρώπη να μείνει εκτός παιχνιδιού παραγωγής και οι αγρότες της να έχουν μόνο την ιδιότητα των «φρουρών του περιβάλλοντος»... Επίσης στο σκεπτικό της απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου περιλαμβάνεται και η επισήμανση πως δεν θα πρέπει να υπάρχουν αποκλίσεις στην ενιαία στρεμματική ενίσχυση περιφερειοποίηση των επιδοτήσεων) αλλά και δεν θα πρέπει να έχουμε δραματικές μεταβολές στην οικονομική θέση των αγροτών από πλευράς επιδοτήσεων. Με βάση αυτά τα δεδομένα και έχοντας υπόψη ότι ο μέσος όρος της στρεμματικής επιδότησης στην Ελλάδα είναι κοντά στα 60 ευρώ και στις νέες χώρες κοντά στα 12 ευρώ, θα πρέπει να αναμένουμε από το 2013 και μετά μία ενιαία στρεμματική ενίσχυση για την Ελλάδα (για όλες τις καλλιέργειες, ακόμη και για εκείνες που σήμερα δεν επιδοτούνται) της τάξεως των 35-40 ευρώ ανά στρέμμα.

Επίσης στις στοχεύσεις της απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου δίνεται έμφαση στις μικρής κλίμακας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με το σκεπτικό οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις να καταστούν αυτάρκεις στην κατανάλωση ρεύματος και όχι παραγωγοί και πωλητές προς τα δίκτυα διανομής, όπως έχει «περάσει» το τελευταίο διάστημα στις τάξεις των ελλήνων αγροτών, που σπεύδουν να καταθέσουν αιτήσεις για φωτοβολταϊκά προσδοκώντας σε ένα σταθερό και εγγυημένο εισόδημα... Η ΕΕ δίνει έμφαση όχι στη βιομηχανική γεωργία και στις καθετοποιημένες κτηνοτροφικές μονάδες αλλά στην παραδοσιακής μορφής οικογενειακή εκμετάλλευση και στην κτηνοτροφία ελεύθερης βόσκησης, καθώς θεωρεί ότι οι οργανωμένες σταβλισμένες μονάδες δημιουργούν πρόβλημα στο περιβάλλον λόγω της έκλυσης μεθανίου, το οποίο είναι αέριο του θερμοκηπίου 24 φορές πιο επιβαρυντικό από το διοξείδιο του άνθρακα.

Η απόφαση αυτή, σε συνδυασμό με την έμφαση στα τοπικά σύμφωνα ποιότητας, τα παραδοσιακά ΠΟΠ προϊόντα, ανοίγει τον δρόμο στη χώρα μας για να εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα έναντι ανταγωνιστικών χωρών της ΕΕ στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, αρκεί να είναι έτοιμη να παρουσιάσει σχέδια και προτάσεις υλοποιήσιμα προς την Επιτροπή, ώστε και μεγάλο μέρος των κοινοτικών επιδοτήσεων από τον Πυλώνα ΙΙ να εισπράττει από το 2013 και μετά και να καταστεί χώρα εξωστρεφής στην παραγωγή αγροκτηνοτροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η ευκαιρία που μας δίνεται είναι μεγάλη και δεν θα πρέπει να την αφήσουμε να πάει χαμένη, για τούτο οι τεχνοκράτες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να εργαστούν σκληρά και μεθοδικά, έχοντας συναίσθηση των κρίσιμων στιγμών που διέρχεται η χώρα. 

Πηγή Το Βήμα
17.7.2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis