Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

"Μαχαίρι" στα στεγαστικά δάνεια από τον ΟΕΚ

Σε διακοπή χορήγησης στεγαστικών δανείων σε δικαιούχους της Εργατικής Κατοικίας προχωρεί η διοίκηση του οργανισμού, λόγω της δυσκολίας να εξυπηρετήσει τις δανειακές ανάγκες από το απόθεμα των μόλις 150 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι ποσού ύψους 750 εκατ. που διέθετε το 2006. Η απόφαση του Δ.Σ του ΟΕΚ αφορά τη διακοπή των πάσης φύσεων δανείων, στεγαστικών και επισκευαστικών, καθώς και την επιδότηση ενοικίου. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Δ.Σ., θα εξυπηρετηθούν μόνο τα δάνεια που έχουν εγκριθεί. Βάσει της σχετικής εισήγησης, τα προγράμματα στεγαστικής συνδρομής θα διακοπούν έως ότου επιλυθεί το χρηματοδοτικό πρόβλημα του οργανισμού, που αποκαλύπτει και την τεράστια μείωση στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών τον τελευταίο χρόνο.

Σε μείωση παροχών, μικρότερης εμβέλειας, έχει ήδη προβεί ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας. Το σχετικό αίτημα υπεβλήθη προς έγκριση στον υπουργό Εργασίας, ο οποίος και θα λάβει την οριστική απόφαση. Το ερώτημα που τίθεται στην περίπτωση που εγκριθεί η εισήγηση του Δ.Σ. είναι εάν νομιμοποιείται ο ΟΕΚ να διακόψει την καταβολή των παροχών του συνεχίζοντας να εισπράττει την αναλογούσα εισφορά από εργοδότες και εργαζομένους.

Αν δηλαδή θα συνεχίσουν να παραμένουν υψηλές οι ασφαλιστικές εισφορές την ώρα που μειώνεται για τους δικαιούχους η ανταποδοτικότητά τους. Καθώς ο ΟΕΚ παραμένει κυρίως αυτοχρηματοδοτούμενος από τις εισφορές των εργοδοτών και των εργαζομένων, η διακοπή των επιδοτήσεων αναμένεται να απασχολήσει και τη συνάντηση που θα πραγματοποιήσει η ΓΣΕΕ με τις εργοδοτικές οργανώσεις εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Καθώς η διακοπή των παροχών αποτελεί μία ακόμη πραγματική μείωση των παροχών σε είδος, ενδέχεται να ενισχύσει το σκέλος των αιτημάτων που θέτει η εργατική πλευρά για τη χορήγησης μιας υψηλότερης του 1% αύξησης σε εργαζομένους που έχουν χαμηλά εισοδήματα και αμείβονται με τα κατώτατα όρια μισθών.
Δυσκολία συνεχίζει να εκδηλώνεται στο σκέλος της ενσωμάτωσης του 13ου και 14ου μισθού στις μηνιαίες αποδοχές, καθώς αντιρρήσεις διατυπώνονται τόσο από τον ΣΕΒ όσο και από μεγάλες συνδικαλιστικές ομοσπονδίες.

Της Χριστίνας Κοψίνη
13.7.2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis