Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011

Τις οφειλόμενες κοινοτικές ενισχύσεις ζητούν οι ξενοδόχοι

Σε μείζον ζήτημα για τη ρευστότητα αλλά και τη βιωσιμότητα σημαντικού αριθμού ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που έχουν υλοποιήσει επενδύσεις, αναδεικνύεται η καθυστέρηση του κράτους να καταβάλει οφειλόμενες κοινοτικές ενισχύσεις και να προχωρήσει σε πιστοποιήσεις ολοκληρωμένων επενδυτικών προγραμμάτων. Σημειώνεται ότι στο πρώτο εξάμηνο, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τρίτους ανήλθαν σε 6,6 δισ. ευρώ. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο εκτιμά ότι το συνολικό οφειλόμενο ποσό προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ανέρχεται σε ένα δισ. ευρώ.
Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η κυβέρνηση οφείλει να επανεξετάσει άμεσα τη ροή των εκταμιεύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου και των επιστροφών του επενδυτικού ΦΠΑ που έχουν επιβραδυνθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΞΕΕ, το συγκεκριμένο πρόβλημα αντιμετωπίζουν περίπου 150 μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδύσεις 1,5 δισ. ευρώ και έχουν λάβει ως ενισχύσεις 270 εκατ. ευρώ, ενώ υπολείπονται ποσά 380 εκατ. ευρώ προκειμένου να εξαντληθεί η υποχρέωση της Πολιτείας.
Επίσης, σημαντικός αριθμός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που έχουν ολοκληρώσει τις επενδύσεις τους είναι σε αναμονή της τελικής πιστοποίησης και της καταβολής του υπολοίπου της ενίσχυσης της επένδυσης. Οι επιχειρήσεις έχουν προεισπράξει από τις Τράπεζες τα ποσά αυτά και καταβάλλουν πλέον τόκους που, κατά το ΞΕΕ, θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα τόσο των επενδυτικών σχεδίων όσο και των ίδιων των επιχειρήσεων. Τα ποσά αυτά εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 620 εκατ. ευρώ.
Το Επιμελητήριο υποστηρίζει ότι θα πρέπει να εξετασθεί άμεσα η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που προβλέπει τις προϋποθέσεις για παράταση του χρόνου υλοποίησης των ιδιωτικών επενδύσεων. Οι επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά προγράμματα, με βάση τον Ν. 3299, αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα, καθόσον, λόγω της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά και της αδυναμίας άντλησης δανειακών κεφαλαίων από τις τράπεζες, την μη επιστροφή του επενδυτικού ΦΠΑ, βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία να ολοκληρώσουν το 50% του οικονομικού έργου της επένδυσης. Κατά το Επιμελητήριο αυτή η αδυναμία τους εμποδίζει να ζητήσουν εκ νέου παράταση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει όχι μόνο να μείνει στη μέση η επένδυση, αλλά να επιβαρυνθούν να επιστρέψουν εντόκως τις ληφθείσες δόσεις των ενισχύσεων.
Ενα άλλο σημαντικό πρόβλημα, με ήδη εμφανείς δυσάρεστες επιπτώσεις στη λειτουργία της αγοράς, προκαλείται από την ουσιαστική άρνηση επιστροφής από το κράτος του επενδυτικού ΦΠΑ. Εκτός από τα κεφάλαια που στερούνται οι επιχειρήσεις, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους, τη συνέχιση της λειτουργίας και την ολοκλήρωση των επενδύσεών τους, δημιουργούνται σοβαρές παρενέργειες στην αλυσίδα της παραγωγής, που έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα. Το ΞΕΕ ζητεί από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να εξετάσει τη δυνατότητα τμηματικών επιστροφών, ή ακόμα συμψηφισμού των επιστροφών ΦΠΑ με υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς το κράτος, ώστε να υπάρξει μια πρόσκαιρη αλλά και απόλυτα δίκαιη ανακούφιση των επιχειρήσεων. Παράλληλα, καλεί τον υπουργό, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να εξετάσει τις τρεις αυτές περιπτώσεις προβληματικής επενδυτικής στρατηγικής, παρεμβαίνοντας ώστε να εξομαλυνθεί η επενδυτική λειτουργία της αγοράς.

6.8.2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis