Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

EET: Ανταπόκριση άνω του 80% στο αίτημα του ΣΔΟΕ

Την απάντηση, με αναλυτικά στοιχεία, ότι οι τράπεζες έχουν ανταποκριθεί σε ποσοτό άνω του 80% στα αιτήματα του ΣΔΟΕ για άρση απορρήτου σε λογαριασμούς, έδωσε σήμερα, με ανακοίνωσή της, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ).

Συγκεκριμένα, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του διευθυντή Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων του ΣΔΟΕ, σύμφωνα με τις οποίες, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν ανταποκριθεί σε μόλις 130 από τα συνολικά 3.829 αιτήματα του Σώματος, από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως και την 31η Ιουλίου 2011, η ΕΕΤ υπογραμμίζει ότι οι τράπεζες έχουν ανταποκριθεί στα αιτήματα του ΣΔΟΕ σε ποσοστό άνω του 80%.

Επικαλούμενη στοιχεία των τραπεζών-μελών της, η Ενωση επισημαίνει ότι στο ανωτέρω χρονικό διάστημα σε κάθε τράπεζα-μέλος έχουν υποβληθεί από 1.500 - 2.200 αιτήματα του ΣΔΟΕ, κάθε ένα από τα οποία αφορά από 1 έως και 160 προς διερεύνηση φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Από τα αιτήματα αυτά, τονίζει η ΕΕΤ, έχει ήδη απαντηθεί, κατά μέσο όρο, ποσοστό άνω του 80%, μολονότι από τις αρχές του τρέχοντος έτους παρουσιάζεται ιδιαίτερη έξαρση, διαρκώς αυξανόμενη, του αριθμού των αιτημάτων για άρση του τραπεζικού απορρήτου.

Συγκεκριμένα, όπως υπογραμμίζει, παρατηρείται αύξηση της τάξεως του 550% για το πρώτο 7μηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010, ενώ τα αιτήματα από το ΣΔΟΕ αποτελούν πλέον περίπου το 60% των συνολικών αιτημάτων άρσης απορρήτου, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό το 2010 δεν ξεπερνούσε το 17%.

Επιπλέον, η ΕΕΤ σημειώνει την ιδιαίτερη αύξηση που εμφανίζεται στα αιτήματα δεσμεύσεων λογαριασμών από το ΣΔΟΕ, τα οποία όπως αναφέρει, για το 7μηνο 2011 εμφανίζονται αυξημένα σε ποσοστό περίπου 400% σε σχέση με αυτά που παραλήφθηκαν σε όλη τη διάρκεια του 2010.

Είναι αυτονόητο, καταλήγει η Ενωση, ότι η αποτελεσματικότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων στην έγκαιρη απάντηση των αιτημάτων του ΣΔΟΕ, όπως και κάθε άλλης εκ της νομοθεσίας αρχής, συναρτάται ευθέως από την ποιότητα και πληρότητα του αιτήματος, που επιτρέπουν ή όχι την άμεση εκ μέρους τους έναρξη της σχετικής έρευνας, καθώς και την πολυπλοκότητα των αιτούμενων στοιχείων.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΕΕΤ γνωστοποιεί ότι υποβάλλει ήδη συγκεκριμένες προτάσεις της προς την ηγεσία του ΣΔΟΕ για την τυποποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της διαδικασίας, ώστε να συντμηθεί περαιτέρω ο χρόνος ανταπόκρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Επισημαίνεται τέλος ότι, τα πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αιτημάτων του ΣΔΟΕ, έχουν διαθέσει, ειδικά προς το σκοπό αυτό, σημαντικό ύψος ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.

Πηγή ΕΘΝΟΣ
5.10.2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis