Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

Δημόσιο χρέος 7 δισ. στην αγορά

Σε ύψος άνω των 7 δισ. ευρώ κινούνται τα χρέη του Δημοσίου προς την αγορά, κατά κύριο λόγο προς τους προμηθευτές των νοσοκομείων, κατασκευαστικές εταιρείες, γιατρούς και φαρμακοποιούς συμβεβλημένους με τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλους ιδιώτες που έχουν συναλλαγές με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες για τις «ανεξόφλητες υποχρεώσεις νομικών προσώπων-φορέων της κυβέρνησης» , στο τέλος Σεπτεμβρίου το συνολικό χρέος προς τους ιδιώτες ανήλθε σε 7,062 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,34 δισ. ευρώ είναι υποχρεώσεις προηγούμενων ετών προς τους προμηθευτές των νοσοκομείων οι οποίες έχουν ρυθμιστεί με τον Ν. 3867/2010 και θα εξοφληθούν σταδιακά σε βάθος τριετίας με ομόλογα. Πέραν τούτων οι οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες ανέρχονται σε 1,72 δισ. ευρώ και αποτελούν μεγάλη «πληγή» για την αγορά που αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα οποία πλέον δίνονται στη δημοσιότητα κατ΄ εντολήν της τρόικας, τον Σεπτέμβριο καταβλήθηκαν περίπου 500 εκατ. ευρώ και έτσι το χρέος του Δημοσίου προς τους ιδιώτες (πλην των προμηθευτών του χώρου Υγείας) περιορίστηκε από 2,22 δισ. ευρώ στα 1,72 δισ. ευρώ.

Ωστόσο οι οφειλές εξακολουθούν να είναι μεγάλες με αποτέλεσμα να εντείνεται το πρόβλημα πολλών επιχειρήσεων, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις συνεργάστηκαν με το Δημόσιο, έχουν κόψει τιμολόγια, έχουν πληρώσει τον αναλογούντα φόρο (ΦΠΑ) και περιμένουν να εξοφληθούν μήνες τώρα, αν όχι χρόνια.

Τα νοσοκομεία χρωστούν 6,29 δισ. ευρώ, οι δήμοι οφείλουν 306 εκατ. ευρώ, τα ασφαλιστικά ταμεία 116 εκατ. ευρώ και άλλα ΝΠΔΔ 341 εκατ. ευρώ. 
 
Πηγή Το Βήμα
24.11.2010


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis