Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010

Alpha Bank: Μεγαλύτερη μείωση ελλείμματος

Σύμφωνα με την Αlpha Βank, η μείωση του ελλείμματος το 2011 μπορεί και πρέπει να είναι μεγαλύτερη απ΄ ό,τι προγραμματίζεται και να στηριχθεί κυρίως, όπως και στη Βρετανία, στην περαιτέρω μείωση των πρωτογενών δημοσίων δαπανών με την εκλογίκευση της λειτουργίας των ΔΕΚΟ και με την πραγματική αναδιάρθρωση και τη μείωση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα. Παράλληλα, η τράπεζα υποστηρίζει ότι απαιτείται η μείωση της φοροδιαφυγής και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, έτσι ώστε «επιτέλους να επιβαρύνεται το σύνολο των φορολογουμένων και όχι μόνον όσοι ήδη εκπληρώνουν με συνέπεια τις φορολογικές τους υποχρεώσεις» .

Οι αναλυτές της τράπεζας τονίζουν ότι η καθαρή ωφέλεια από την επιβολή νέων έκτακτων εισφορών στις ήδη υπέρμετρα φορολογημένες παραγωγικές και κερδοφόρες επιχειρήσεις θα έχει εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην απασχόληση και το τελικό αποτέλεσμά της σε ουσιαστική δημοσιονομική προσαρμογή μπορεί να μην είναι καν θετικό. «Στόχος της οικονομικής πολιτικής στη σημερινή συγκυρία θα πρέπει να είναι η προσέλκυση επιχειρήσεων και κερδοφόρων επενδύσεων στην Ελλάδα και όχι η θέσπιση νέων σημαντικών φορολογικών εμποδίων που περιορίζουν την ελκυστικότητα της χώρας ως τόπου εγκαταστάσεως σημαντικών επιχειρηματικών μονάδων» καταλήγουν οι οικονομολόγοι της Αlpha Βank.

Πηγή Το Βήμα
7.10.2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis