Τρίτη 29 Μαρτίου 2011

Money as debt (Το χρήμα ως χρέος)
Αν και δεν θεωρώ όλα τα στοιχεία των παραπάνω βίντεος 100% φερέγγυα εν τούτοις νομίζω πως παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον (κυρίως ως προς τον τρόπο παρουσίασής τους)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis