Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011

Alpha Bank: Εξαρση φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής

Στη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή από μεγάλη μερίδα υπόχρεων αποδίδει η Alpha Bank την μεγάλη υστέρηση των εσόδων, η οποία δεν προέρχεται μόνο από τη μεγάλη ύφεση που εκτιμάται ότι φέτος θα ξεπεράσει το 6%. Στο εβδομαδιαίο οικονομικό της δελτίο, η τράπεζα σημειώνει πως «είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η μεγάλη πτώση των εσόδων της γενικής κυβέρνησης το 2011, παρά τη σημαντικά αυξημένη επιβάρυνση των συνεπών φορολογουμένων, οφείλεται αφενός στην επιδείνωση του φαινομένου της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής από μεγάλες κατηγορίες φορολογουμένων και αφετέρου στην εντεινόμενη αδυναμία των φορολογικών αρχών της χώρας να ελέγξουν αυτό το φαινόμενο».
Μάλιστα, η Alpha Bank αναφέρει πως απαιτούνται «και για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης», η έγκαιρη είσπραξη σημαντικού μέρους των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών (που ξεπερνούν τα 42 δισ. ευρώ), καθώς και η βεβαίωση και είσπραξη των φόρων από τις πολυάριθμες εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις στις οποίες καθυστερεί ακόμη και η καταβολή του παρακρατούμενου ΦΠΑ.
«Η έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στις πλάτες των συνεπών φορολογουμένων» επισημαίνουν οι αναλυτές της τράπεζας και προσθέτουν πως «απαιτείται η συμβολή όλων ανεξαιρέτως». Χαρακτηριστική είναι η αναφορά της τράπεζας στην «έξαρση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής εύπορων φορολογουμένων (ιδιωτών και επαγγελματιών) που τελευταία καλύπτονται πίσω από τις εισοδηματικές δυσκολίες που πράγματι αντιμετωπίζουν άλλοι φορολογούμενοι» και συμπληρώνει ότι εάν αυτό συνεχιστεί, τότε θα περιοριστούν «αναγκαστικά περαιτέρω η απασχόληση και οι μισθοί στον δημόσιο τομέα και οι, ήδη σημαντικά μειωμένες, κοινωνικές παροχές που προσφέρει το κράτος». Και αυτό γιατί πλέον η κάλυψη των δημοσίων δαπανών δεν είναι δυνατή με δανεισμό. «Η παρότρυνση ή η υπόθαλψη πρακτικών μη πληρωμής θεσπισμένων φόρων, ή του αντιτίμου των υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος ισοδυναμεί με άμεση επιβολή περικοπών στην απασχόληση, στους μισθούς και τις κοινωνικές παροχές από τον Δημόσιο Τομέα» καταλήγει η τράπεζα.
Πηγή Καθημερινή9.12.2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis