Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011

Ανεργοι : Αδικο τέλος

Γράφει στην επιστολή του προς την εφμ Καθημερινή ο κ. Α.Κολιάτσος :

Κύριε διευθυντά
Κατά την ΠΟΛ 1223/13-10-2011 εγκύκλιο της Δ/σης Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) - τμήμα Α΄, οι άνεργοι που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την Ειδική Εκτατη Εισφορά Ακινήτων, θα πρέπει κατά την 31/8/2011, μεταξύ των άλλων, να καλύπτουν αθροιστικά και τις δύο παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να είναι μακροχρόνια άνεργοι, ή (εγκλειστικό) να επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ, τουλάχιστον από την ημερομηνία αυτή.
β) Να δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατά τη χρήση του 2011, δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα από άλλη πηγή (σ.σ. δεν περιλαμβάνονται τεκμαρτά εισοδήματα, ούτε τυχόν επιδόματα ανεργίας που προέρχονται μόνο από τον ΟΑΕΔ).
Παράλληλα, η εν λόγω εγκύκλιος διευκρινίζει ότι τυχόν εισοδήματα χρήσης του 2010, δεν αποτελούν κώλυμα μη εξαίρεσης.
Ομως, κατά τη σχετική νομοθεσία του ΟΑΕΔ, ως μακροχρόνια άνεργοι λογίζονται εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται σε ανεργία τουλάχιστον για 12 μήνες. Το οποίο σημαίνει ότι για να εξαιρεθούν από το Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, όχι μετά την 31/8/2010.
Υπό αυτή την έννοια: Ο άνεργος (Α) που έχει κάρτα ανεργίας, π.χ. από 2/9/2010, δεν επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ(*), είναι χωρίς εισόδημα καθ’ όλο το διάστημα μέχρι 31/8/2010, η σύζυγός του είναι άνεργη και προστατεύει ανήλικο τέκνο, κατά τα διαλαμβανόμενα στην πιο πάνω εγκύκλιο δεν δικαιούται την εξαίρεση.
Αντίθετα, ο άνεργος (Β), με έναρξη ανεργίας π.χ. την 30/8/2010 (σ.σ. δύο μέρες γρηγορότερα), με πραγματικό εισόδημα από εργασία μέχρι την ημερομηνία αυτή, με επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (σ.σ. με ανεργία στο διάστημα 30/8/2010 έως 31/8/2011, καλύπτει την προϋπόθεση για να θεωρείται μακροχρόνια άνεργος), απαλλάσσεται από το ΕΕΤΗΔΕ. Αλήθεια, ο κ. υφυπουργός Οικονομικών, που υπογράφει την προμνησθείσα εγκύκλιο, θεωρεί το μέτρο δίκαιο; Το βλέπει και λογικό, όταν υποχρεώνει τον άνεργο (Α), με τις ανύπαρκτες οικονομικές δυνατότητες έναντι του (Β), να πληρώσει το «χαράτσι» και απαλλάσσει τον (Β);
Ασφαλώς το παράλογο και άδικο της υποθέσεως οφείλεται στον όρο «μακροχρόνια άνεργοι…», ο οποίος παρεισφρέοντας στα του Ν. 4021/2011, εισάγει διάκριση, συνταγματικά ανεπίτρεπτη. Εντεύθεν, μήπως εν όψει των επικείμενων πιθανών τροποποιήσεων του επίμαχου νόμου, είναι αναγκαία η αντικατάσταση της φράσης «μακροχρόνια άνεργοι…» από την «…άνεργοι, αδιακρίτως, κατά την 31/8/2011…»;
Αντωνης Κ. Κολιατσος

Πηγή Καθημερινή
6.12.2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis