Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011

Χωρίς πτυχίο η πλειονότητα στους ΟΤΑ

«Θα μπορούσε ο Δήμος Αθηναίων να αναζητήσει κονδύλια μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ωστόσο, είναι γνωστό πως το προσωπικό που διαθέτει δεν έχει τη δυνατότητα να συντάξει τέτοιους είδους ολοκληρωμένες προτάσεις».
Η διαπίστωση αυτή διατυπωμένη από στέλεχος του Δήμου Αθηναίων αναδεικνύει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν είναι το πλήθος των υπαλλήλων, αλλά το χαμηλό επίπεδο μόρφωσης και η έλλειψη εξιδίκευσης.

Σύνθεση του προσωπικού
Το 27% των υπαλλήλων των δήμων είναι απόφοιτοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το 50% Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το 7% Τεχνολογικής και μόνο το 15% Πανεπιστημιακής. Μόνο το 4,13% του συνόλου των εργαζομένων στους ΟΤΑ διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και μόνο το 0,15% διδακτορικό. Το 65% του προσωπικού των δήμων είναι άντρες και το 35% γυναίκες, ενώ περισσότεροι από τους μισούς, δηλαδή το 52,8% είναι από 41 έως 55 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία σχετικής μελέτης της ΚΕΔΚΕ (πρώην) και της ΕΕΤΑΑ (Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης).
Το μορφωτικό επίπεδο του προσωπικού των εργαζομένων στους ΟΤΑ είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας έρευνας. Ενδεικτικά από τους 3.500 δημοτικούς υπάλληλους του Δήμου Θεσσαλονίκης, 70 γνωρίζουν αγγλικά σε επίπεδο Lower.
Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων στους ΟΤΑ αποδίδεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στους υπαλλήλους καθαριότητας που αποτελούν περίπου το 1/3 του προσωπικού των δήμων και όπως είναι λογικό δεν είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου. Ωστόσο, βασικός λόγος για τη σύνθεση του προσωπικού των δήμων είναι ο τρόπος πρόσληψης, αλλά και το ότι οι δήμοι δεν ήταν για καιρό ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον.
«Καθώς οι προσλήψεις γίνονταν έπειτα από αίτημα των δημάρχων προς το υπουργείο Εσωτερικών ήταν πιο εύκολο να εγκριθεί η πρόσληψη υπαλλήλων καθαριότητας. Υπήρχαν πολλοί μάλιστα που έκρυβαν το πτυχίο τους στη διαδικασία της πρόσληψης και το εμφάνιζαν μετά» διηγείται στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης.
«Οι δήμοι ποτέ δεν προσέλκυαν προσωπικό υψηλής μόρφωσης», τονίζει στην «Κ» ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Ράλλης Γκέκας, «γιατί δεν δίνουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης και δεν προσφέρουν υψηλές αμοιβές».
Ο κ. Γκέκας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι πανεπιστημιακής μόρφωσης που προσελήφθησαν το 1998 στους καποδιστριακούς δήμους (κυρίως μηχανικοί, οικονομολόγοι και γεωτεχνικοί) για να βοηθήσουν στο στήσιμο της τοπικής αυτοδιοίκησης έφυγαν από τους δήμους προς άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.
Χαρακτηριστικό της αδυναμίας των δήμων να προσελκύσουν προσωπικό υψηλού μορφωτικού επιπέδου είναι πρόσφατη τροπολογία η οποία δίνει τη δυνατότητα σε δημάρχους να προσλαμβάνουν ως συμβούλους και άτομα που δεν έχουν πανεσπιστημιακό πτυχίο, καθώς σύμφωνα με τον κ. Γκέκα «δύσκολα επιτυχημένοι επαγγελματίες από την ελεύθερη αγορά θα πήγαιναν σε μια τέτοια θέση».
Ακόμα και αυτοί που έχουν πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να μην έχουν τα προσόντα που χρειάζεται ο δήμος. Για παράδειγμα, πόσο αναγκαίες είναι στον δήμο οι γνώσεις κάποιου που έχει πτυχίο φιλολογίας ή ιστορίας της τέχνης; Ωστόσο, οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να επιμορφωθούν σύμφωνα με τον κ. Γκέκα, «κάτι που είναι αναγκαίο εφόσον δεν πρόκειται να γίνουν προσλήψεις για αρκετά χρόνια».

Στη Θεσσαλονίκη
Πάντως, στον Δήμο Θεσσαλονίκης το πρόβλημα της έλλειψης τεχνογνωσίας από μέρους του προσωπικού για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων λύθηκε, όπως δήλωσε ο δήμαρχος κ. Γιάννης Μπουτάρης στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης. Συστάθηκε Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με την απόσπαση στελέχους από τη ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία συγκρότησης και κατάρτισης φακέλων για συμμετοχή του δήμου σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Της Τάνιας Γεωργιοπούλου
8.11.2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis