Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011

Το Δημόσιο υπογράφει, αλλά δεν εισπράττει 44 δισ. ευρώ

Μισθωτοί και συνταξιούχοι πληρώνουν το φιάσκο με τα έσοδα

Βαρύ τίμημα με δραστικές μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις και δυσβάσταχτη φορολογική επιβάρυνση πληρώνουν οι πολίτες για την ανικανότητα του Δημοσίου να εισπράξει φόρους και χρηματικά πρόστιμα που έχει βεβαιώσει στα βιβλία του.
Την ώρα που οι Βρυξέλλες απαιτούσαν υπογραφές για την εκταμίευση της έκτης δόσης (8 δισ.), ο φοροελεγκτικός και εισπρακτικός μηχανισμός δεν τιμά τη δική του υπογραφή, με αποτέλεσμα τα βεβαιωθέντα, αλλά μη εισπραχθέντα χρέη προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον ισολογισμό του κράτους, να ξεπερνούν τα 44 δισ. ευρώ.
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι αν οι Εφορίες και τα τελωνεία εισέπρατταν το ένα τέταρτο των οφειλών που έχουν βεβαιώσει και παραμένουν στα χαρτιά, οι πολίτες δεν θα πλήρωναν τα 10 δισ. ευρώ που είναι το κόστος των έκτακτων μέτρων του Ιουνίου και τα οποία προβλέπουν, μεταξύ άλλων, μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις και περικοπές στις κοινωνικές παροχές.
Τα συνολικά ανείσπρακτα έσοδα μετά την αφαίρεση των επιστροφών φόρων από το Δημόσιο διογκώθηκαν κατά 5,178 δισ. μέσα σε έναν χρόνο, ενώ έχουν τριπλασιαστεί μέσα σε μία επταετία, αφού το 2003 ανέρχονταν σε 11,565 δισ. ευρώ.
  • Μόνο έξι στα 10 ευρώ
    Το Δημόσιο υπογράφει, αλλά δεν εισπράττει 44 δισ. ευρώ
    Το ποσοστό είσπραξης για τους άμεσους και έμμεσους φόρους ανήλθε στο 61,18% των βεβαιωθέντων ποσών
Σε εφορίες και τελωνεία έχουν χαθεί 44 δισ. ευρώ

Από 98 δισ. βεβαιωμένα έσοδα το Δημόσιο έχει εισπράξει μόνο τα 54 δισ.
Αποκαλυπτικά για την παράλυση του φοροελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού είναι τα στοιχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον ισολογισμό του κράτους, σύμφωνα με τα οποία τα βεβαιωθέντα αλλά μη εισπραχθέντα χρέη προς το Δημόσιο ξεπερνούν το αστρονομικό ποσό των 44 δισ. ευρώ, καθώς από τα 98,006 δισ. ευρώ βεβαιωθέντα έσοδα μπήκαν στα ταμεία μόλις 53,957 δισ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι το Δημόσιο εισπράττει τα μισά από εκείνα που βεβαιώνει. Οι διαρροές εσόδων προέρχονται τόσο από τους άμεσους και έμμεσους φόρους (εισόδημα, ακίνητα, ΦΠΑ, ειδικούς φόρους κατανάλωσης κ.ά.) όπου τα στοιχεία δείχνουν ότι εισπράττονται μόλις 6 από τα δέκα ευρώ που βεβαιώνονται όσο και τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα που αφορούν κυρίως πρόστιμα για παραβάσεις και στα οποία το ποσοστό είσπραξης ανέρχεται μόλις στο 14,5% αυτών που βεβαιώθηκαν.

10 δισ.
Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι αν οι εφορίες και τα τελωνεία εισέπρατταν το ένα τέταρτο των οφειλών που έχουν βεβαιώσει και παραμένουν στα χαρτιά, οι πολίτες δεν θα πλήρωναν τα 10 δισ. ευρώ που είναι το κόστος των έκτακτων μέτρων του Ιουνίου και προβλέπουν μειώσεις σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές, επιβολή των πολλαπλών εισφορών σε εισοδήματα και τεκμήρια διαβίωσης του εδικού τέλους των ακινήτων, τη μείωση του αφορολόγητου ορίου και το ψαλίδισμα των φοροαπαλλαγών, την αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση και της φορολογίας του πετρελαίου θέρμανσης. Κι αυτό γιατί στο δημόσιο ταμείο θα εισέρεαν έσοδα ύψους 10 δισ. ευρώ που θα κάλυπταν πλήρως τη "μαύρη τρύπα" του προϋπολογισμού.
Στην περίπτωση που έμπαιναν στα ταμεία τα μισά από τα ανείσπρακτα έσοδα δεν θα χρειάζονταν κανένα από τα επώδυνα μέτρα του 2010 και του 2011 που σύμφωνα με τις προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών ανέρχονται στα 19 δισ. ευρώ. Στην ιδανική περίπτωση που εισπράττονταν το σύνολο των βεβαιωμένων εσόδων όχι μόνο ο προϋπολογισμός δεν θα εμφάνιζε ούτε ένα ευρώ έλλειμμα αλλά θα υπήρχε υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα και η χώρα δεν θα προσέφευγε στον μηχανισμό στήριξης της τρόικας.
2,28% η απόδοση
Το φιάσκο με τα πρόστιμα
Ειδικά για τα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων δείχνουν ότι το 2010 οι εφορίες επέβαλαν πρόστιμα για παραβάσεις κυρίως στους έμμεσους φόρους και τον ΦΠΑ ύψους 1,257 δισ. ευρώ και από αυτά εισπράχθηκαν μόλις 29 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 2,28%. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στις περισσότερες εφορίες το ποσοστό είσπραξης των βεβαιωθέντων εσόδων ήταν κάτω από το 50%, ενώ δεν ήταν λίγες οι εφορίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που δεν εισέπραξαν ούτε το ένα πέμπτο από τα έσοδα που βεβαίωσαν.
ΦΟΡΟΙ
Στο ταμείο μπήκαν μόνο έξι στα 10 ευρώ
Αν εξαιρεθούν τα έσοδα από δανεισμό, καθώς και εκείνα που διαγράφηκαν από τα βιβλία του κράτους, τα βεβαιωθέντα έσοδα διαμορφώθηκαν το 2010 σε 98,006 δισ. ευρώ από τα οποία τελικά εισπράχθηκαν 53,957 δισ. ευρώ ή ποσοστό 55,06%. Η απόκλιση αφορά κυρίως τους άμεσους και έμμεσους φόρους, για τους οποίους το ποσοστό είσπραξης ανήλθε σε 61,18%, καθώς και τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα, για τα οποία το ποσοστό είσπραξης ανήλθε σε 14,51%.
Η αύξηση των ανείσπρακτων από το Δημόσιο εσόδων οφείλεται στον φόρο εισοδήματος παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνεται για πρώτη φορά, στον φόρο στο εισόδημα από υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών, στον φόρο που βεβαιώνεται με βάση την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, στην έκτακτη εισφορά στα μεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων και στις προσαυξήσεις των άμεσων φόρων.
Επίσης, ένα μεγάλο μέρος προέρχεται από Φ.Π.Α. σε κάθε είδους δραστηριότητες που εισπράττονται μέσω των εφοριών, στο Φ.Π.Α, παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνεται για πρώτη φορά, στα υπόλοιπα εμμέσων φόρων και Φ.Π.Α. παρελθόντων οικονομικών ετών καθώς και στις προσαυξήσεις, στα πρόστιμα και στις χρηματικές ποινές για φορολογικές παραβάσεις και για ποινές δικαστηρίων.
"Ψαλίδα"
Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια αντί η ψαλίδα μεταξύ των βεβαιώσεων και των εισπράξεων να κλείνει ανοίγει ακόμη περισσότερο. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι τα ανείσπρακτα χρέη αυξήθηκαν κατά 5 δισ.. ευρώ.
Την ίδια ώρα διαγράφηκαν πρόστιμα ύψους 57,5 εκ. ευρώ κυρίως λόγω της καταβολής του ενός τρίτου του ποσού με διαγραφή των υπολοίπων δύο τρίτων από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις και πτώχευσης επιχειρήσεων χωρίς περιουσιακά στοιχεία η καθυστέρηση στην είσπραξη των βεβαιωθέντων χρεών εγκυμονεί κινδύνους για την παραγραφή τους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα διαγραφέντα έσοδα το 2010 ανήλθαν σε 935,049 εκ. ευρώ παρουσιάζουν αύξηση κατά 203,065 εκ. ευρώ ή 27,74% έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους, οπότε οι διαγραφές εσόδων ήταν 731,984 εκ. ευρώ.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

Πηγή Εθνος
27.11.2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis