Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010

ΤΑ 24 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ.

Περισσότεροι από 1.300.000 φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οφείλουν στο Δημόσιο συνολικά 32 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 24 δισ. ευρώ όπως εκτιμά το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορούν να εισπραχθούν και άρα πρέπει να διαγραφούν. Είναι όμως έτσι τα πράγματα?
Οταν "το Βήμα" είχε αποκαλύψει στις 2 Μαίου του 2010 την αναλυτική κατάσταση με τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανά ποσό οφειλής προέκυψε το εξής συναρπαστικό στοιχείο :

827.396 φορολογούμενοι και επιχειρήσεις όφειλαν τότε στο Δημόσιο 23,4 δισ ευρώ, από τα οποία τα 20 δισ. ευρώ τα όφειλαν 8.401 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ 602.807 φορολογούμενοι είχαν χρέη στην Εφορία κάτω από 2.000 ευρώ.

Στο σημείωμα που είχε εκδοθεί από αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών και ανέλυε τις οφειλές των 23,4 δισ. ευρώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι σε αυτά τα χρέη "δεν περιλαμβάνονται χρέη οφειλετών πτωχών, εταιρείες με προσωρινό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ΔΕΚΟ, ΟΤΑ και γενικά επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα."

Κατά συνέπεια τα 23,4 δισ. ευρώ θεωρούνταν εισπράξιμα τον Μάϊο του 2010 και μόνο τα 8 δισ. ευρώ (από τα 32 δισ. ευρώ) θεωρούνατν ανεπίδεκτα είσπραξης

Τώρα τι μεσολάβησε και τελικά τα εισπράξιμα χρέη δεν είναι 23,4 δισ. ευρώ αλλά μόλις 8 δισ. ευρώ??????

"Κύριος οίδε"!!!

Πηγή Το Βήμα 
19.12.2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis