Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Παγώνουν καταθέσεις φοροφυγάδων

Στο «πάγωµα» τραπεζικών λογαριασµών και στη δέσµευση περιουσιακών στοιχείων εκατοντάδων πολιτών που βαρύνονται µεαδικήµατα φοροδιαφυγής προχωρεί, η Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες (Ξέπλυµα Χρήµατος) σε στενή συνεργασία µε το υπουργείο Οικονοµικών. Ηδη κατά το πρώτο πεντάµηνο του 2011 έχουν εκδοθεί από την Αρχή περίπου 30 διαταγές δέσµευσης εγκληµατικού προϊόντος, το συνολικό ποσό του οποίου ξεπερνά τα 20 εκατ.ευρώ.

Το υπουργείο Οικονοµικών αξιοποιώντας τις πρόσφατες νοµοθετικές αλλαγέςµε τις οποίες η φοροδιαφυγή χαρακτηρίστηκε ως βασικό έγκληµα(Ν.3842/2010),έχει παραπέµψει στην Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες δεκάδες περιπτώσεις φορολογουµένων που δεν αποδίδουν - υπεξαιρούν φόρους, προκειµένου,µε τη σειρά της, να προχωρήσει στον εντοπισµό και στη δέσµευση του εγκληµατικού προϊόντος της φοροδιαφυγής. «Τους λέµε ξεκάθαρα, ή πληρώνετε τους φόρους που οφείλετε ή σας δηµεύουµε την περιουσία», δηλώνει στα «ΝΕΑ» στέλεχος του υπουργείου Οικονοµικών, τονίζοντας πως «δεν θα υπάρξει καµία ανοχή στη φοροδιαφυγή και απέναντι σε όσους υπεξαιρούν δηµόσιο χρήµα».

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών έχουνλάβει εντολέςαπό την πολιτική ηγεσία ώστε να αποστέλλουν µε ταχύτατες διαδικασίες στην Αρχή για το Ξέπλυµα Χρήµατος και στους αρµόδιους εισαγγελείς υποθέσεις µεγάλης φοροδιαφυγής αλλά και κάθε υπόθεση που χρήζει διερεύνησης. Ηδη έχουν διαβιβαστεί δεκάδες υποθέσεις που συνοδεύονται µε αίτηµα «παγώµατος» τραπεζικών λογαριασµών ή δήµευσηςπεριουσίαςίσης αξίας µε τους οφειλόµενους φόρους. Σε πολλές από τις περιπτώσεις αυτές – όχι σε όλες – διατάσσεται από την Αρχή η απαγόρευση της κίνησης λογαριασµών, τίτλων, χρηµατοπιστωτικών προϊόντων ή το άνοιγµα θυρίδων ή ακόµη η απαγόρευση µεταβίβασης ή εκποίησης οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη - φοροφυγά. Με την παρέµβαση αυτή το ∆ηµόσιο αφενός εξασφαλίζει άµεσα τα συµφέροντάτου, αφετέρου απεµπλέκεται από πολύχρονες δικαστικές διενέξεις.

Αυτό συµβαίνει διότι οι φοροφυγάδες που προσωρινά χάνουν την πρόσβαση στα περιουσιακά τους στοιχεία, απευθύνονται οι ίδιοι στις φορολογικές Αρχές προς ρύθµιση των χρεών – διαφορών και δεν καταφεύγουν σε δικαστικές διαµάχες, καθώς «καίγονται» να ανακτήσουν την περιουσία τους, αλλά και να αρθεί το αξιόποινο για το βασικό έγκληµα της φοροδιαφυγής που τους θέτει στο στόχαστρο των Αρχών. Ο δε πειθαναγκασµός των φοροφυγάδων σεέγκαιρη καταβολή των χρεών τουςαπαλλάσσει και τα δικαστήρια από τον υπερβολικό φόρτο εκδίκασης µεγάλου αριθµού υποθέσεωνγια ξέπλυµα µαύρου χρήµατος.

Πηγή ΤΑ ΝΕΑ
29.5.2011

Σχόλιο δικό μας :
Δεν πειθόμαστε με εξαγγελίες και διαρκή ΘΑ. Θέλουμε να δούμε αποτελέσματα όπως π.χ. πόσες από τις δεσμεύσεις καταθέσεων επιστράφηκαν στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου επειδή πράγματι αποδείχτηκε πως αποτελούσαν προϊόν μαύρου χρήματος. Και φυσικά μοναχά όταν οι μαύρες τρύπες αρχίσουν να κλείνουν από αυτούς που έχουν  καταχραστεί το δημόσιο χρήμα και πάψει το ελληνικό δημόσιο να τα απαιτεί από τους νόμιμους φορολογούμενους πολίτες και κατά κύριο λόγο τα αιώνια θύματα (μισθωτούς-συνταξιούχους) τότε και μόνο τότε θα επικροτήσουμε. Μέχρι τότε παραμένουμε άπιστοι Θωμάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis