Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Τα 7 βήματα για την εργασιακή εφεδρεία

Υπάλληλοι που βρίσκονται στα όρια της συνταξιοδότησης, και όσοι υπηρετούν σε φορείς που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευτούν και οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις οι οποίες θα καταργηθούν εντάσσονται στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας, η οποία θα αποτελεί προθάλαμο για μετάθεση ή για απόλυση.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις του υπουργικού συμβουλίου, που ανακοίνωσε αργά το βράδυ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Η. Μόσιαλος, σε εφεδρεία μέχρι το τέλος του 2011 τίθενται 30.000 υπάλληλοι, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί τόσο το 2012 αλλά και μέχρι το 2014. Η εφεδρεία 30.000 υπαλλήλων είναι αδιαπραγμάτευτος όρος για την τρόικα, είπε ο υπουργός, προκειμένου να δικαιολογήσει τις αποφάσεις.
Η ρύθμιση που επιλέχθηκε «δεν απαιτεί (για τη συντριπτική πλειονότητα) καταβολή αποζημίωσης απόλυσης, που δημοσιονομικά θα ήταν ιδιαίτερα δυσμενής», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Ηλίας Μόσιαλος.
Ποιες είναι οι διαδικασίες
Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει επτά βήματα που θα διαρκέσουν από το 2011 μέχρι και το 2014.
* Προβλέπει στο 2011:
1. Ολοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, και σε ΝΠΔΔ και σε ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι κατά τους επόμενους 12-24 μήνες αποκτούν δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη, τίθενται σε καθεστώς εφεδρείας. Μετά το τέλος της περιόδου εφεδρείας οι εργαζόμενοι συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη, το επίπεδο της οποίας δεν θίγεται από το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας.
2. Οι υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ με σχέση δημοσίου δικαίου, οι οποίοι κατά τους επόμενους 12-24 μήνες αποκτούν δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη, τίθενται σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, αφού προηγουμένως τερματιστεί η υπαλληλική σχέση τους με κατάργηση των οργανικών θέσεων που κατέχουν. Μετά την ολοκλήρωση της προσυνταξιοδοτικής περιόδου, οι παραπάνω υπάλληλοι λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.
3. Οι εργαζόμενοι στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που καταργούνται, και μέρος των εργαζομένων των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ των φορέων που απορροφώνται, συγχωνεύονται ή περιορίζονται, τίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας. Η διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ Οι εργαζόμενοι που διαθέτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, επαναπροσλαμβάνονται το ταχύτερο δυνατόν με βάση τα όσα προβλέπονται στο σχετικό Π.Δ. Θα δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα επανακατάρτισης, στο πλαίσιο του ΟΑΕΔ για όσους εργαζομένους παραμείνουν στο καθεστώς εφεδρείας. Από τη δράση αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να συγκεντρωθεί αριθμός περίπου 1.000 εργαζομένων. Προφανώς όσοι δεν απορροφηθούν, θα απολυθούν και σύμφωνα με αρμόδιο υπουργό θα αποζημιωθούν με βάση τα ισχύοντα για τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα.
4. Καταργείται το προνομιακό καθεστώς που έχει δοθεί σε δημοσίους υπαλλήλους και λοιπούς εργαζομένους που έχουν ήδη δικαίωμα πλήρους σύνταξης να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, παρατείνοντας το ηλικιακό όριο υποχρεωτικής αποχώρησης. Οσοι εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή δεν θα ενταχθούν σε εφεδρεία αλλά σε άμεση συνταξιοδότηση.
5. Προβλέπεται ταχεία διαδικασία εντοπισμού υπηρεσιακών μονάδων φορέων της κεντρικής κυβέρνησης που δεν έχουν λόγο ύπαρξης ή διαθέτουν πολύ μεγάλο ποσοστό πλεονάζοντος προσωπικού. Η αξιολόγηση θα γίνει υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, με νομοθετημένα αντικειμενικά κριτήρια που εφαρμόζονται αυτόματα. Από το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές τις υπηρεσιακές μονάδες, θα ζητηθεί να αποδεχθεί μετάθεση σε άλλες υπηρεσίες ή, αλλιώς, να ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας λόγω κατάργησης της οργανικής θέσης του.
6. Θα συνεχιστεί με εντατικό ρυθμό η αναδιάρθρωση ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ που καταργούνται ή συγχωνεύονται. Οι εργαζόμενοι τίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας και η διαδικασία θα τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Οι εργαζόμενοι που διαθέτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, επαναπροσλαμβάνονται το ταχύτερο δυνατόν με βάση τα όσα προβλέπονται στο σχετικό Π.Δ. Για τους υπόλοιπους, θα δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα επανακατάρτισης, στο πλαίσιο του ΟΑΕΔ, για όσους εργαζομένους παραμείνουν στο καθεστώς εφεδρείας και με τη λήξη του έτους θα απολυθούν, πιθανότατα με αποζημίωση, όπως στον ιδιωτικό τομέα.
7. Οργανώνεται διαδικασία αξιολόγησης της διάρθρωσης, των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών, στο πλαίσιο των ευρημάτων της πρόσφατης μελέτης του ΟΟΣΑ για την ελληνική δημόσια διοίκηση, με στόχο τη μείωση των υφιστάμενων υπηρεσιακών μονάδων (όχι των θέσεων του υπηρετούντος προσωπικού) κατά περίπου 30%.
Θα λαμβάνουν το 60% των αποδοχών τους
Στην κυβερνητική ανακοίνωση αναφέρεται πως «οι χθεσινές αποφάσεις είναι το αποτέλεσμα μακρών και δύσκολων διαπραγματεύσεων με την τρόικα, η οποία επέμενε στην άποψη ότι η εργασιακή εφεδρεία έπρεπε να είναι προθάλαμος απολύσεων και όχι προσυνταξιοδοτικό καθεστώς. Κατά τις συζητήσεις με την τρόικα παρουσιάστηκαν διάφορες πιθανές λύσεις μεταξύ των οποίων και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, πρόταση που η κυβέρνηση δήλωσε έτοιμη να αποδεχθεί σε περίπτωση συμφωνίας της τρόικας».
Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η πρόταση που διαμορφώθηκε είναι «η ηπιότερη δυνατή εκδοχή ως προς τις κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ παράλληλα τηρεί τις δεσμεύσεις του μνημονίου» και αναμένεται να εξοικονομηθεί ποσό ύψους 300 εκατ. ευρώ, εντός του 2012.
Οι εργαζόμενοι που θα τεθούν σε εφεδρεία θα λαμβάνουν το 60% των αποδοχών τους για ένα χρόνο, και αν στο διάστημα αυτό δεν έχουν μετατεθεί σε άλλη υπηρεσία, θα απολύονται, αφού περάσουν από προγράμματα επανακατάρτισης.
Σύμφωνα με τον κ. Μόσιαλο η ρύθμιση που επιλέχθηκε «δεν απαιτεί (για τη συντριπτική πλειονότητα) καταβολή αποζημίωσης απόλυσης, που δημοσιονομικά θα ήταν ιδιαίτερα δυσμενής. Είναι δε προφανές, ότι οι υπαγόμενοι σε καθεστώς εφεδρείας θα μπορούν να συμπληρώνουν το εισόδημά τους δραστηριοποιούμενοι στον ιδιωτικό τομέα».
Επίσης, οι «έφεδροι» θα υποστούν τεράστια μείωση των αμοιβών τους με βάση τα σημερινά δεδομένα, αν το 60%, υπολογιστεί στους νέους μειωμένους βασικούς μισθούς που θα προβλέπει το ενιαίο μισθολόγιο.
Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ή δημοσίου δικαίου στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν ύστερα από 1-2 χρόνια και θα τεθούν σε εργασιακή εφεδρεία εκτιμώνται σε 18-20.000.
Η συρρίκνωση οργανικών θέσεων της κεντρικής κυβέρνησης (υπουργεία) και η κατάργηση ή συγχώνευση ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αφορά 6-7.000 εργαζομένους.
Νέο σύστημα απονομής δικαιοσύνης
Ταχύτατα προωθούνται οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης.
Αυτό τονίστηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Μιλτιάδη Παπαϊωάννου, κατά τη συνάντησή του με το υψηλόβαθμο κλιμάκιο της τρόικας, παρουσία και του υπουργού Οικονομικών και αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο υπουργός παρουσίασε, κατά τη συνάντηση, τρεις τομές για την «πολυπόθητη» αποσυμφόρηση των δικαστηρίων.
Ο κ. Παπαϊωάννου, ύστερα και από το σχετικό διάλογο με τις ηγεσίες των δυο ανωτάτων δικαστηρίων Αρείου Πάγου και Συμβουλίου της Επικρατείας προσανατολίζεται στη «μεταφορά» χρονοβόρας δικαστηριακής ύλης, η οποία «πάει πίσω» τα δικαστήρια, στους συμβολαιογράφους (διαδικασία έκδοσης συναινετικών διαζυγίων, έκδοση διαταγών πληρωμής και οι προσημειώσεις ακινήτων για τη χορήγηση δανείων κ.λπ.). Ταυτόχρονα, εξετάζεται και το θέμα των σχετικών αντιδράσεων που θα υπάρξουν πιθανότατα από τους δικηγόρους, δεδομένου ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται σύντομα να απελευθερώσει πλήρως τις αμοιβές των δικηγόρων, αλλά και τις δικηγορικές εταιρείες.
Ο κ. Παπαϊωάννου επανέλαβε, κατά τη συνάντηση, ότι έχει αναλάβει «ρητή δέσμευση πρωτίστως ενώπιον της ελληνικής κοινωνίας για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό». 

3.10.2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis