Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

Ο ασφαλιστικός κλάδος θα βρεθεί υπό πίεση

Τα ομόλογα που έχει στη κατοχή του είναι το 50% περίπου του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου.
Ισχυρό σοκ αναμένεται να υποστεί ο ασφαλιστικός κλάδος από το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων. Το πρόβλημα για τις ασφαλιστικές αποκτά ανησυχητικές διαστάσεις, στον βαθμό που δεν έχουν προβλεφθεί, ούτε σε ελληνικό ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι μηχανισμοί που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Το ύψος των ελληνικών ομολόγων που έχει στην κατοχή του ο ασφαλιστικός κλάδος, υπολογίζεται στα 3,5 - 4 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύει το 50% περίπου του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου, δηλαδή των αποθεμάτων που διακρατούν για την ικανοποίηση των μελλοντικών υποχρεώσεών τους έναντι των ασφαλισμένων. Τη μεγαλύτερη έκθεση, που υπολογίζεται ότι προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ περίπου, έχουν οι τρεις μεγάλες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, Εθνική, Eurolife και Αγροτική. Σε πλεονεκτικότερη θέση φαίνεται ότι βρίσκονται οι πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες μέσω των μητρικών ομίλων έχουν προϋπολογίσει μέρος της ζημιάς. Σε ό,τι αφορά τις μικρότερες ασφαλιστικές, η έκθεσή τους υπολογίζεται στα 300 εκατ. ευρώ, νούμερο που αν και δεν ακούγεται υπέρογκο, είναι ικανό να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε εταιρείες που δεν διαθέτουν ευρεία μετοχική σύνθεση και ικανότητα εξεύρεσης κεφαλαίων. Η αρμόδια εποπτική αρχή, η Τράπεζα της Ελλάδος, τηρεί στάση αναμονής στον βαθμό που οι όροι για την όλη διαδικασία δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, αλλά σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, επεξεργάζεται ήδη εναλλακτικούς τρόπους για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων είναι η ανακεφαλαιοποίηση του ασφαλιστικού κλάδου σε... δόσεις, δηλαδή να δοθεί η δυνατότητα στους μετόχους των εταιρειών να καλύψουν τις αναγκαίες ζημιές σε βάθος χρόνου -πιθανότατα σε δύο ή τρία εξάμηνα- και όχι άμεσα. Στην ΤτΕ δεν έχουν αποκλείσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός μηχανισμού, με τη μορφή ενός νέου Ταμείου ή αξιοποίησης των υφιστάμενων Ταμείων, δηλαδή του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής και του Επικουρικού Κεφαλαίου, που θα μπορούσε να αναλάβει την κεφαλαιακή ενίσχυση του ασφαλιστικού κλάδου ακόμα και μέσα από μια πιθανή κρατικοποίησή τους.

Της Ευγενίας Τζωρτζή
26.10.2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis