Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Μειώνονται επικίνδυνα τα collaterals των ελληνικών τραπεζών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ELA της ΤτΕ - Στην ΕΚΤ οι εγγυήσεις που μπορούν να καταβληθούν είναι πλέον ελάχιστες….

Το ELA ο έκτακτος μηχανισμός παροχής ρευστότητας της ΤτΕ ενεργοποιήθηκε και η Τράπεζα της Ελλάδος παρείχε 5,5 δις ευρώ ρευστότητα.
Το ELA έχει σε μεγάλο βαθμό δαιμονοποιηθεί, προφανώς και αποτελεί μια έσχατη λύση αλλά δεν παύει να χορηγείται  ρευστότητα στις τράπεζες  άρα βοηθάει το τραπεζικό σύστημα.

Όμως τι έχει συμβεί με τις εγγυήσεις στην ΕΚΤ που φθάνουν τα 148,1 δις ευρώ;
Όπως έχει αναλυτικά τονιστεί πριν λίγο καιρό ανέκυψαν δύο ειδών προβλήματα με τις εγγυήσεις των ελληνικών τραπεζών στην ΕΚΤ.
1)Άλλαξε ο τρόπος αποτίμησης των ομολόγων και κατ΄ ουσία υπέστησαν ένα haircut στις τιμές που σημαίνει ότι μειώθηκαν οι εγγυήσεις και είτε θα έπρεπε να αντικατασταθούν με νέες είτε να μειωθεί η ρευστότητα από την ΕΚΤ.
Με δεδομένο ότι οι εγγυήσεις των ελληνικών τραπεζών περίπου έχουν εξαντληθεί πολλώ δε μάλλον τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου οι τράπεζες υποχρεώθηκαν να μειώσουν αισθητά την ρευστότητα που είχαν αντλήσει από την ΕΚΤ και κατέληξαν στο ELA.
2)Θέμα είχε ανακύψει και με τις εγγυήσεις του δημοσίου όπου και εκεί υπέστησαν μια απομείωση.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ελληνικό κράτος έχει δώσει 3 πακέτα εγγυήσεων στις ελληνικές τράπεζες 15 δις από τον νόμο Αλογοσκούφη, 25 δις επί θητείας Παπακωνσταντίνου και επίσης 15 δις ευρώ και προετοιμάσθηκαν και τα 30 δις ευρώ νέων εγγυήσεων.
Δηλαδή μέχρι τώρα έχουν δοθεί 55 δις ευρώ υπό την μορφή εγγυήσεων από το κράτος στις ελληνικές τράπεζες.
Οι τράπεζες έναντι αυτών των εγγυήσεων εξέδιδαν ομολογιακά δάνεια τα οποία τα χρησιμοποιούσαν ως collaterals στην ΕΚΤ.
Με δεδομένη την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος στα όρια της χρεοκοπίας τα assets του ελληνικού δημοσίου είναι περίπου απαξιωμένα.
Έτσι λοιπόν οι τράπεζες περίπου εξάντλησαν τις εγγυήσεις τους στην ΕΚΤ και τώρα χρησιμοποιούν το ELA.
Για να χρησιμοποιήσει μια τράπεζα ELA από την ΤτΕ πρέπει α)να διαθέτει δείκτη tier 1 πάνω από 8% και β)να διαθέτει ενήμερα δάνεια ως εγγύηση.
Με δεδομένο ότι τα περισσότερα ενήμερα δάνεια έχουν χρησιμοποιηθεί στην ΕΚΤ αυτά που έχουν απομείνει είναι περιορισμένα για να χρησιμοποιηθούν στην ΤτΕ για το ELA.
Αν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω και μαζί και οι εγγυήσεις των τραπεζών είναι πιθανό οι ελληνικές τράπεζες να μην διαθέτουν collaterals, εγγυήσεις ώστε να τις καταθέτουν στην ΤτΕ και έναντι αυτών να παίρνουν ρευστότητα.
Αν όμως βρεθεί μια τράπεζα να μην διαθέτει εγγυήσεις και δεν μπορεί να προσφύγει ούτε στην ΕΚΤ, ούτε στο ELA και στην ΤτΕ τι θα συμβεί;
Ορισμένες τράπεζες φέρονται να εξετάζουν να ζητήσουν από την ΤτΕ να δέχεται εγγυήσεις και άλλα στοιχεία του ισολογισμού αλλά πιθανώς να μην γίνει αποδεκτό το αίτημα αυτό.
Από την στιγμή που μπορεί να ενεργοποιηθεί o μηχανισμός των νέων εγγυήσεων των 30 δις ευρώ από το ελληνικό δημόσιο προς τις τράπεζες πιθανότατα θα χρησιμοποιηθούν ως collaterals στην ΤτΕ.
Αυτό που πρέπει να καταστεί σαφές με ξεκάθαρο τρόπο είναι ότι το τραπεζικό σύστημα δίνει σχεδόν καθημερινό αγώνα για την ρευστότητα του και προφανώς θα πρέπει να ετοιμαστεί και plan B εναλλακτικό σχέδιο στην περίπτωση που οι εγγυήσεις καταπέσουν και στην ΕΚΤ αλλά και στην ΤτΕ.

Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr
Δημοσιευμένο στην κατηγορία:  Bank Insider

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis