Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2009

Η υποβάθμιση της ΕΣΥΕ

Ο Δρ Διονύσιος Φράγκος τέως διευθυντής της ΕΣΥΕ με επιστολή του στην εφμ Καθημερινή επισημαίνει τα εξής :

Κύριε διευθυντά
Με τον νόμο 2516/1953 συνεστήθη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), σύμφωνα με τα διεθνώς εφαρμοζόμενα για την οργάνωση κρατικών στατιστικών υπηρεσιών. Σε τούτο συνέβαλαν διεθνούς κύρους εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, οι οποίοι παρέμειναν για αρκετά χρόνια, κατά την εφαρμογή των επί μέρους στατιστικών εργασιών.

Η ΕΣΥΕ ήταν ανεξάρτητη υπηρεσία με γενικό διευθυντή και αναπληρωτή γενικό διευθυντή, υπαγόταν δε στο υπουργείο Συντονισμού. Κατά τις πρώτες τρεις δεκαετίες, διεξήχθη πληθώρα απογραφών, δειγματοληπτικών ερευνών και τρεχουσών στατιστικών, με εξαίρετα αποτελέσματα διεθνούς αναγνωρίσεως.

Αν η κατάργηση του θεσμού των γενικών διευθυντών υπήρξε –κατά γενική παραδοχή– υποβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, για την ΕΣΥΕ είχε τραγικά αποτελέσματα, τα οποία εκφράζονται με την αμφισβήτηση του κύρους των στατιστικών της δεδομένων από διεθνείς οργανισμούς. Σύμφωνα με συστάσις του ΟΗΕ «δεν μπορούν να επιλυθούν προβλήματα με νέους οργανισμούς. Εκείνο που προέχει είναι: ικανή ηγεσία, εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών, κατάλληλο προσωπικό και –κυρίως– κοινός νους και σκληρή εργασία».

Δοθέντος ότι υπηρέτησα στην ΕΣΥΕ από της συστάσεώς της μέχρι τη συνταξιοδότησή μου, θεωρώ καθήκον μου να εκφράσω τις επί του προκειμένου απόψεις μου:

1. Είναι αναγκαία η επαναφορά των διατάξεων του Ν. 2516/1953, σε ό,τι αφορά τη διοίκηση της ΕΣΥΕ (βλ. ανωτέρω).

Να αποκλεισθεί η υπαγωγή της ΕΣΥΕ σε οικονομικό υπουργείο. Κατά τις συστάσεις του ΟΗΕ, σε χώρες με έλλειψη «στατιστικής συνείδησης», δηλαδή το ευρύ κοινό να μην κατανοεί ότι οι στατιστικές υπηρεσίες «παράγουν μόνον απρόσωπους αριθμούς», συνιστάται η υπαγωγή της στατιστικής υπηρεσίας σε μη οικονομικό υπουργείο, κατά προτίμηση δε στην Προεδρία της Κυβερνήσεως.

2. Καθ’ όσον αφορά τη μετονομασία της ΕΣΥΕ σε ΕΣΤΑ, θεωρώ αναγκαίο να παραμείνει με την αρχική ονομασία της, η οποία είναι σύμφωνη με τις συστάσεις του ΟΗΕ. Επιπλέον, η ΕΣΥΕ είναι γνωστή με την ονομασία αυτή σε διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους παρέχει στατιστικά δεδομένα, ως και σε χώρες με τις οποίες ανταλλάσσει στατιστικά δημοσιεύματα. Αλλωστε, κατά κανόνα, δεν γίνεται μετονομασία των στατιστικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα αναφέρεται το Γραφείο Απογραφής των ΗΠΑ (Bureau of the Census), το οποίο από την απελευθέρωση της χώρας αυτής φέρει τον αρχικό ταπεινό τίτλο, αν και σήμερα ευρίσκεται, παγκοσμίως, στην κορυφή σε στατιστική οργάνωση.

Πηγή Καθημερινή
12.12.09

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis