Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

Η ολέθρια σχέση στην εκπαίδευση (και ο κομματισμός)

Σε επιστολή της προς την εφμ Καθημερινή η κ. Μ.Γ. Δουφεξοπούλου (αναπλ. καθηγήτρια ΕΜΠ) γράφει :


Κύριε διευθυντά,

Η εθνική εκπαιδευτική πολιτική είναι τμήμα της εθνικής οικονομικής στρατηγικής κατά τις επικρατούσες αντιλήψεις. Στη χώρα μας το εκπαιδευτικό σύστημα πάσχει από χρόνια ύφεση και κυριαρχία του «μέτριου». Η καταστολή των συμπτωμάτων (αναξιοκρατία, νεποτισμός, οικονομική κακοδιαχείριση, εκπαιδευτική πρακτική, έλλειψη επαγγελματισμού κ.ά.) δεν εξασφαλίζει εξάλειψή τους, η οποία προϋποθέτει την ακύρωση του βασικού αιτίου. Το εκπαιδευτικό νομοσχέδιο έπρεπε να περιστρέφεται σε δύο στρατηγικούς άξονες: α) στο ότι στη σύγχρονη αντίληψη η εκπαιδευτική πολιτική είναι τμήμα της εθνικής οικονομικής πολιτικής και β) ότι η ακύρωση των αιτίων που οδήγησαν την ελληνική εκπαίδευση στη χρόνια ύφεση πρέπει να έχει προτεραιότητα.

Ως πάρεργο στη μακρά μου ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, στην οποία υπήρξα αποδέκτης απίστευτου νεποτισμού με φεουδαρχική αντίληψη στην ακαδημαϊκή διοίκηση, διοχέτευσα μικρό μέρος των δραστηριοτήτων μου στον δημόσιο σχολιασμό αρκετών συμπτωμάτων επί 20 χρόνια. Η συσσώρευση των βιωμάτων μου «από τα μέσα» του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος και το τεκμηριωμένο έργο μου περί τα ακαδημαϊκά σε ευρωπαϊκή κλίμακα επιβεβαίωσαν ότι θεμελιώδες αίτιο για τα συμπτώματα της εθνικής μας εκπαίδευσης (και των ΑΕΙ) είναι ο κομματισμός, ο οποίος ολέθρια έχει διεισδύσει σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα εδώ και 3 δεκαετίες.

Οι Γερμανοί, παρά τις αρνητικές αντιλήψεις που διατηρούμε γι’ αυτούς πολιτικά, ιστορικά και συναισθηματικά, έχουν με νόμο απαγορεύσει από τις αρχές του 1970 την παρουσία του κομματισμού από τα πανεπιστήμιά τους και αποκλείουν υποψηφιότητες σε ακαδημαϊκές θέσεις στο ίδιο πανεπιστήμιο από το οποίο αποκτήθηκε ο διδακτορικός τίτλος. Το σχετικά «νέο» Πανεπιστήμιο της Κύπρου εκλέγει ακαδημαϊκό προσωπικό από εισηγήσεις επιτροπών με διεθνή σύνθεση. 

Η σύγκριση των ενδεικτικών παραδειγμάτων με διάφορους εγχώριους προβληματισμούς και θεωρητικές ιδεοληψίες ας είναι στην κρίση του αναγνώστη.

Μ. Γ. Δουφεξοπουλου - 
Αναπλ. καθηγήτρια ΕΜΠ

28.1.2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis