Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011

Μεγάλη ζήτηση για τη δια βίου μάθηση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Μεγάλη ζήτηση για προγράμματα Διά Βίου Μάθησης παρατηρείται στην Ελλάδα, μολονότι η προσφορά είναι πολύ περιορισμένη (η χώρα βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε επανακαταρτιζόμενους και δεν φαίνεται να διαθέτει στρατηγική για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή άτυπη μάθηση). Ετσι, στο σύγχρονο παγκόσμιο σκηνικό, όπου οι τεχνολογικές και οι επιστημονικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και ο επαγγελματικός ανταγωνισμός για όλους τους κλάδους, διεθνής, η ανάγκη για διαρκή επανακατάρτιση μένει εν πολλοίς αναπάντητη. 

Ωστόσο, πρόκειται για μια πρακτική εκ των ων ουκ άνευ, στην οποία είναι αναπόφευκτο να οδηγηθούμε αργά ή γρήγορα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή Βασ. Δαγδιλέλη, πρόεδρο του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη από σήμερα και για δύο ημέρες διεθνές συνέδριο για τη Διά Βίου Μάθηση. Κατά τον ίδιον, μέσα από τη διά βίου μάθηση, ο Ελληνας αγρότης μπορεί να μάθει πώς θα ανοίξει νέες αγορές, ανταποκρινόμενος στον παγκόσμιο ανταγωνισμό ή ο επαγγελματίας του τουρισμού να εκπαιδευθεί στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τις ξένες γλώσσες. 

Ωστόσο, η προσφορά προγραμμάτων διά βίου μάθησης στη χώρα μας είναι κατά 20 φορές μικρότερη από τη ζήτηση, όπως σημείωσε ο κ. Δαγδιλέλης, και μόλις το 2,5% των εργαζομένων επανακαταρτίζονται. Μολονότι αναγνωρίζει πως η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης απαιτεί χρόνο, θεωρεί πως η χώρα έχει μείνει πίσω στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την οποία χαρακτηρίζει ιδανική για το ανάγλυφο της Ελλάδας.

28.1.2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis