Παρασκευή 1 Απριλίου 2011

Οι κατευθύνσεις και τα μαθήματα στο νέο Λύκειο

Τρεις παραμένουν οι επιστημονικές κατευθύνσεις στη Γ΄ Λυκείου, μία εκ των οποίων μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές προκειμένου να εισαχθούν στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Οι σημερινές θετική και τεχνολογική κατεύθυνση συγχωνεύονται, η θεωρητική κατεύθυνση διατηρείται με αλλαγές, ενώ δημιουργείται η νέα κατεύθυνση των Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών. Στη Β΄ Λυκείου οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο κατευθύνσεων (των θεωρητικών και των θετικών επιστημών), ενώ στην Α΄ Λυκείου δεν υπάρχουν κατευθύνσεις και δίνεται βάρος στα μαθήματα γενικής παιδείας. Αυτό είναι το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τη νέα δομή του Λυκείου, το οποίο προβλέπει λιγότερα μαθήματα και ενίσχυση της εξειδίκευσης των μαθητών όσο προχωρούν οι τάξεις. Ειδικότερα, στο σχέδιο προβλέπονται ανά τάξη τα ακόλουθα:

Α΄ Λυκείου
- Παραμένουν υποχρεωτικά τα Μαθηματικά, τα Θρησκευτικά, η Ιστορία, η Ξένη Γλώσσα και η Φυσική Αγωγή.
- Παρ’ ότι οι συνολικές ώρες των μαθημάτων δεν αλλάζουν, υπό την ομπρέλα της «Ελληνικής Γλώσσας» θα διδάσκονται τα σημερινά Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία. Κάτι αντίστοιχο γίνεται με τη Φυσική και τη Χημεία, που παρουσιάζονται ως ένα μάθημα.
- Εκτός της λίστας φέρονται να είναι οι Αρχές Οικονομίας, η Τεχνολογία και ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
- Νέο μάθημα είναι το Σχέδιο Ερευνας, στο οποίο θα δίνονται τρεις ώρες την εβδομάδα. Οι μαθητές θα επιλέγουν ένα θέμα ανά τετράμηνο και θα το μελετούν με ερευνητική δουλειά, ενώ θα παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους σε μια εργασία. Πρόκειται για μία καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα, παρ’ ότι η ερευνητική εργασία περιλαμβάνεται στο εκπαιδευτικό σύστημα πολλών ευρωπαϊκών χωρών.

Β΄ Λυκείου
- Οι μαθητές θα χωρίζονται σε δύο επιστημονικές κατευθύνσεις, που θα έχουν βασικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής.
- Τα κοινά βασικά μαθήματα θα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, οι Αρχές Οικονομίας, η Φυσική Αγωγή, η Ιστορία, τα Μαθηματικά και το Σχέδιο Ερευνας. Ομως, σε ορισμένα από τα βασικά αυτά μαθήματα οι ώρες διδασκαλίας θα διαφοροποιούνται ανά επιστημονική κατεύθυνση, ενώ θα υπάρχουν και υποχρεωτικά μαθήματα ειδικά για κάθε κατεύθυνση (Φυσική, Χημεία, Φιλοσοφία, Αρχαία, Δίκαιο - Πολιτικοί Θεσμοί).
- Ανά κατεύθυνση οι μαθητές θα μπορούν να επιλέξουν δύο μαθήματα από ένα «καλάθι» μαθημάτων. Και για τις δύο κατευθύνσεις, κοινά μαθήματα επιλογής θα είναι τα Θρησκευτικά και η Αισθητική, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα επιλογής είναι ειδικεύσεις σε βασικά μαθήματα (π. χ. εξειδίκευση στα Μαθηματικά, τα Αρχαία κ. λπ.) και οι μαθητές αναμένεται να τα επιλέγουν ανάλογα με την επιστημονική κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν στη Γ΄ Λυκείου.

Γ΄ Λυκείου
- Οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις επιστημονικές κατευθύνσεις.
- Θα έχουν επτά υποχρεωτικά μαθήματα. Εξ αυτών τα τρία είναι κοινά (Νέα, Ιστορία, Σχέδιο Ερευνας) και τα άλλα τέσσερα ανάλογα με την κατεύθυνση (π. χ. Αρχαία ή Μαθηματικά, Πληροφορική, Οικονομικά κ. ά.).
- Επίσης, οι τελειόφοιτοι θα επιλέγουν δύο από ένα «καλάθι» μαθημάτων, το οποίο θα περιέχει κυρίως μαθήματα-εξειδικεύσεις άλλων βασικών μαθημάτων για το αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο που στοχεύουν στα ΑΕΙ.
Το σχέδιο για το νέο Λύκειο έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί σήμερα από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Τις προηγούμενες ημέρες είχε δοθεί σε συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, εξαιτίας των αντιδράσεων των συνδικαλιστών δεν είχαν οριστικοποιηθεί σημεία, όπως π. χ. οι ώρες κάθε μαθήματος, με αποτέλεσμα η δημοσιοποίηση χθες σε ιστοσελίδα (www. esos. gr) μιας εκδοχής του σχεδίου να προκαλέσει αμηχανία στο υπουργείο, που έκανε λόγο για λάθη στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Του Απόστολου Λακασά
30.3.2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis