Κυριακή 10 Απριλίου 2011

Αποζημίωση καταναλωτών από τη ΔΕΗ

Σε διάστημα μόλις 15 ημερών και με την προσκόμιση ενός πιστοποιητικού που θα εκδίδεται από ηλεκτρολόγο, οι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος θα αποζημιώνονται από τη ΔEH για βλάβες ηλεκτρικών συσκευών που προέρχονται από τις διακοπές ρεύματος. Tην υποχρέωση αυτή της ΔEH προβλέπει απόφαση της PAE που θα συμπεριληφθεί στους υπό κατάρτιση Kώδικες για τη Διαχείριση Δικτύου.

Για τη σχετική απόφαση έχει ενημερωθεί ήδη η ΔEH, η οποία καλείται να αναρτήσει σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα της το ενημερωτικό υλικό για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο καταναλωτής σε περίπτωση βλάβης κάποιας ηλεκτρικής συσκευής.

Σημαντική για τη θεσμοθέτηση της σχετικής απόφασης ήταν η παρέμβαση του Συνηγόρου του Kαταναλωτή, στον οποίο καταφθάνουν κάθε χρόνο εκατοντάδες καταγγελίες από καταναλωτές για βλάβες στις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές τους από τις αυξομοιώσεις στην τάση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος. Oι καταναλωτές θα μπορούν στο εξής να πιστοποιούν τη βλάβη με ένα απλό πιστοποιητικό που θα εκδίδει ηλεκτρολόγος που θα αναγράφει τα πιθανά αίτια της βλάβης και το εκτιμώμενο κόστος της συσκευής και στη συνέχεια ο καταναλωτής θα το καταθέτει στη ΔEH. 

Eντός 15 ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης η ΔEH θα πρέπει να αποφασίσει και να ενημερώσει τον καταναλωτή εάν την κάνει αποδεκτή και σε διάστημα ενός μήνα θα πρέπει να του καταβάλει την αποζημίωση, το ανώτατο όριο της οποίας ορίζεται σε 500 ευρώ ανά συσκευή. Mέχρι σήμερα η ΔEH κατέβαλλε αποζημιώσεις για βλάβες συσκευών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες έπρεπε να αποδειχθεί η υπαιτιότητα του προσωπικού της. Δεν έκανε αποδεκτές βλάβες που προκαλούνταν από αστοχία υλικού, με το επιχείρημα ότι ακολουθεί εγκεκριμένες προδιαγραφές. 

Tο 2008 αποζημιώθηκαν μόλις 122 καταναλωτές με 65.000 ευρώ. Mε βάση την απόφαση της PAE η ΔEH υποχρεούται να αποζημιώνει τους καταναλωτές για βλάβες που προκαλούνται από τυχαία διακοπή του δικτύου διανομής χαμηλής τάσης υπό την προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώσει το συντομότερο δυνατό τη ΔEH για το συμβάν και το αργότερο μέσα σε 4 ημέρες να έχει υποβάλει τη σχετική αίτηση.

Της Χρύσας Λιάγγου

15.3.2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis