Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009

Κυβέρνηση πέρα βρέχει (περί πυρκαγιών)

Μέσα σε πέντε ημέρες «χάσαμε» γύρω στα 300.000 στρέμματα δάσους σ' όλη τη χώρα, τα μισά απ' αυτά στην Αττική. Στην πιο ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή του τόπου μας. Το ερώτημα που κυριαρχεί είναι ποιος φταίει...

Η παράθεση των επίσημων εγγράφων του Ελληνικού Δημοσίου αποδεικνύει τις μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης και τη δυσμενή... οικονομική θέση του κράτους (εδώ οι ευθύνες είναι τεράστιες για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και τις κυβερνητικές προτεραιότητες). Αναλυτικά:

* Στις 19 Γενάρη του 2009 ο διευθυντής της Δασικής Υπηρεσίας Στ. Σαγρής, με εξαιρετικά επείγον έγγραφό του, ζητεί την πρόσληψη περίπου 1.100 εποχικών εργαζομένων για την εφαρμογή του προγράμματος δασοπροστασίας.

Αναφέρεται στο έγγραφο: «Είναι απαραίτητο, το προσωπικό αυτό να προσληφθεί έγκαιρα, πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, ώστε να απασχοληθεί με τον καθαρισμό ευαίσθητων περιοχών που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα για δασικές πυρκαγιές και για τον λόγο αυτό η εγκριτική απόφαση και οι διαδικασίες πρόσληψης πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλους Απριλίου».

Επισημαίνεται ακόμη στο έγγραφο ότι η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού είναι εξασφαλισμένη (δαπάνες δασοπροστασίας υπό κατανομή).

Παρά την έγκαιρη ειδοποίηση της Δασικής Υπηρεσίας, δεν έγινε τίποτα. Η έλλειψη οργάνωσης της δασοπροστασίας γίνεται γνωστή στο ΠΑΣΟΚ, βουλευτές του οποίου καταθέτουν σχετική ερώτηση.

Η απάντηση που δίνεται στην ερώτηση, είναι πολύ διαφωτιστική για την ανυπαρξία δασικής πολιτικής. Στις 29 Ιουνίου 2009, η Δασική Υπηρεσία αναφέρει: «Παρ' όλο που έχουμε ζητήσει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, ακόμη δεν έχουμε πάρει τη σχετική έγκριση (προφανώς από το υπουργείο Οικονομικών)». Και σημειώνει:

«Πέραν των ανωτέρω, απ' ό,τι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, μέρος των πιστώσεων που προβλεπόταν να διατεθούν για τη μισθοδοσία τους, έχει διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του τομέα (8μηνίτες) και συνεπώς η συγκρότηση των συνεργείων είναι επισφαλής».

Τελικά, όπως προκύπτει από νέο έγγραφο της Δασικής Υπηρεσίας στις 27 Ιουλίου 2009, δίνεται η έγκριση για την πρόσληψη 780 εργαζομένων, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί ακόμη...

Και το «κλου» της υπόθεσης. Στα έγγραφα της Δασικής Υπηρεσίας επισημαίνονται:

Με την πρόσληψη του προσωπικού αυτού τα Δασαρχεία θα συγκροτήσουν συνεργεία εργατών που θα απασχοληθούν αποκλειστικά με εργασίες για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών.

Με τα συνεργεία αυτά θα γίνουν προληπτικοί καθαρισμοί στην παρεδαφιαία βλάστηση σε επικίνδυνα σημεία (παρυφές οδικού δικτύου, κάτω από δίκτυα διανομής ηλεκτρικού κ.ά.), θα απομακρυνθούν τα ξερά χόρτα, θάμνοι και φρύγανα, θα γίνουν κλαδεύσεις κ.λπ.

Αυτά. Το μόνο σχόλιο που χωρεί. Ελεος! *

Του Μιχάλη Κουρμούση

Ελευθεροτυπία

25.8.09

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis