Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010

Ασφυξία και στα ξενοδοχεία από οφειλές του Δημοσίου

Σοβαρά ζητήματα ακόμη και σε υγιείς ξενοδοχειακές μονάδες προκύπτουν εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης καταβολής των οφειλομένων από το ελληνικό Δημόσιο, ως αποτέλεσμα της ένταξής τους στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου. 

Ενώ έχουν ολοκληρώσει σε αρκετές περιπτώσεις εδώ και δύο χρόνια τις επενδύσεις τους δεν έχουν λάβει ούτε το 50% των κονδυλίων που δικαιούνται. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο, καθώς αν δεν εκταμιεύσουν το σύνολο του 50% των κονδυλίων που έχουν λαμβάνειν δεν μπορούν να προχωρήσουν σε διαδικασία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έγκριση εκταμίευσης του υπολοίπου 50% των οφειλομένων. 

Λόγω της καθυστέρησης του ελληνικού Δημοσίου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ακόμη και προς υγιείς ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι τελευταίες προστρέχουν σε πρόσθετο δανεισμό προκειμένου να καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον ελληνικό τουρισμό.

28.7.2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis