Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011

Εκπαίδευση : Το Βρετανικό πείραμα - Αριστα και µε πολλούς συµµαθητές

Νικολάου Γύζη - Το κρυφό σχολειό
Την παγιωµένη αντίληψη ότι όσο λιγότεροι µαθητές βρίσκονται σε µία τάξη τόσο καλύτερο µάθηµα γίνεται ανέτρεψε ένα δηµοτικό σχολείο στη Βρετανία. Εβαλε 71 µαθητές της Τρίτης και της Τετάρτης Τάξης σε µια αίθουσα και τα αποτελέσµατα ήταν εντυπωσιακά.

Στα κοινά µαθήµατα που ξεκίνησαν το 2009, οι µαθητές χωρίζονταν πότε σε πέντε γκρουπ, πότε άκουγαν όλοι µαζί ένα µάθηµα και πότε εργάζονταν ανεξάρτητα, ανάλογα µε τις απαιτήσεις κάθε µαθήµατος. Η επιτροπή αξιολόγησης Ofsted (Office for Standards in Education) έκρινε πριν από λίγο καιρό ότι η διδασκαλία µε το µοντέλο αυτό υπήρξε καλή και ενίοτε εξαιρετική, σε αντίθεση µε την κρίση της το 2007 που ήταν απογοητευτική! Οπως ήταν επόµενο, το δηµοτικό σχολείο της Bure Valley, στην πόλη Aylsham του Νόρφολκ, έγινε θέµα σε αρκετές βρετανικές εφηµερίδες, που επισήµαναν ότι κατάφερε να ανατρέψει τη ρήση «το µικρό είναι όµορφο».

Το µυστικό, λέει οδιευθυντής του σχολείου Τζον Στάρλινγκ, είναι ότι ο κόσµος «συνήθως συγχέει τον αριθµό µαθητών στην τάξη µε την αναλογία δασκάλων - µαθητών. Ετσι, όταν ακούνε για τάξη µε 71 παιδιά, υποθέτουν ότι υπάρχει µόνο ένας δάσκαλος και καταλαµβάνονται από φρίκη! Αλλά στην πραγµατικότητα έχουµε δύο δασκάλους, δύο ανωτέρου επιπέδου βοηθούς και έναν βοηθό εκπαιδευτικού, οπότε ο λόγος του επαγγελµατικού προσωπικού προς τους µαθητές είναι πολύ υψηλός!».

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Για τον γραµµατέα της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας Μιχ. Χαζίρη, το πείραµα στο Νόρφολκ αποτελεί µια πρόκληση και για τη χώρα µας, καθώς η συνεργατική µάθηση µπορεί να έχει εξαιρετικά αποτελέσµατα: «Θα µπορούσαµε να εφαρµόσουµε τέτοια πειράµατα στα πρότυπα ή πειραµατικά σχολεία, που µάλιστα αναµορφώνονται του χρόνου. Οµως, χρειάζεται προσοχή και δυστυχώς δεν έχουµε τον θεσµό των βοηθών εκπαιδευτικών, χωρίς τους οποίους θα ήταν ανέφικτο το πείραµα και στην Αγγλία. Θυµίζω επίσης ότι στα τριθέσια δηµοτικά των περιφερειών όπου γίνονται κοινά µαθήµατα υπάρχουν καλά αποτελέσµατα και, αν υπήρχαν δύο δάσκαλοι, ίσως γίνονταν και εξαιρετικά».

Ανάλογη είναι η γνώµη του προέδρου των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και γραµµατέα εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ Μιχάλη Κουρουτού: «Η δουλειά, όταν οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες, µπορεί να είναι εκπληκτική. Σε πειραµατικό επίπεδο θα µπορούσαµε να εφαρµόσουµε τέτοιες µεθόδους κατόπιν µελέτης και επιµόρφωσης, ειδικά στις τάξεις που το έκαναν και οι Βρετανοί, καθώς η Τρίτη και η Τετάρτη ∆ηµοτικού έχουν πολλά κοινά στοιχεία».

Το παράδειγµα του σχολείου στο Νόρφολκ δεν είναι µοναδικό. Ενα άλλο σχολείο, του Αγίου Ιωσήφ στο Λονδίνο, που έχει υιοθετήσει σύστηµα ταυτόχρονης διδασκαλίας από δύο δασκάλους σε τάξεις των 40 µαθητών, έχει λάβει κορυφαίες διακρίσεις. Ο καθηγητής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Γιώργος Μαυρογιώργος τονίζει: «Ο συγκεκριµένος πειραµατισµός προωθεί την ιδέα µιας ρευστής και ευέλικτης µεγάλης οµάδας / τάξης, η οποία µε τη µεσολάβηση και τη συνεργασία πολλών εκπαιδευτικών αναλαµβάνει την οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που είναι παράλληλες ή και συµπληρωµατικές ή και ανεξάρτητες. Κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, µάλλον, συµβαίνει µόνο στις ηµερήσιες εκδροµές».

Δεν αλλάζει ο νόµος που προβλέπει 25 µαθητές ανά τάξη στην Πρωτοβάθµια και 30 στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση, ωστόσο στόχος της κυβέρνησης φαίνεται πως είναι να δηµιουργηθούν µεγάλα σχολεία 300 και 400 µαθητών. Η Αννα Διαµαντοπούλου ξεκαθάρισε ξανά χθες – µιλώντας στον ραδιοσταθµό του Σκάι – ότι οι επικείµενες συγχωνεύσεις σχολείων που θα γίνουν τον Μάρτιο δεν θα οδηγήσουν σε συνωστισµό µαθητών: «Δεν πρόκειται να αλλάξουν τα δεδοµένα και να ταξιδεύουν τα παιδιά 40 χλµ. Οταν έχουµε σε ένα χωριό ένα σχολείο µε 20 παιδιά και 22 καθηγητές και στο διπλανό χωριό, µε απόσταση µικρότερη από 15-20 χλµ., έχουµε πάλι ένα µικρό γυµνάσιο µε 20-25 παιδιά, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνουν ένα σχολείο. Το σηµαντικό είναι να δούµε τι συµφέρει τα παιδιά. Είναι καλύτερα τα µεγάλα σχολεία στα οποία οι µαθητές έχουν πολλές δυνατότητες – και όταν λέω µεγάλα σχολεία, εννοώ πάλι µε όρια, 300, 400 παιδιά», είπε η υπουργός Παιδείας. 
Πηγή ΤΑ ΝΕΑ
15.2.2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis