Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

Μετακινούμενος ο νέος "κρατικός υπάλληλος"

«Κινητικότητα υπαλλήλων», νέες προϋποθέσεις στις μετατάξεις εργαζομένων του Δημοσίου, εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου και καθιέρωση κινήτρου παραγωγικότητας συνθέτουν το νέο νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα λειτουργεί το Δημόσιο. Μάλιστα, η ποιοτική καταγραφή που έχει ξεκινήσει θα βοηθήσει στη διαμόρφωση του ενιαίου μισθολογίου, από το οποίο θα «κοπούν» τα ειδικά επιδόματα και θα συνδεθούν οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων με την παραγωγικότητα, ενώ θα σχεδιαστεί και ο νέος χάρτης υπηρεσιών του Δημοσίου.

Στόχος του υπουργού Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούση είναι να δοθεί στο κράτος η ευελιξία να μετακινεί, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν, κάθε υπάλληλο που εφεξής θα προσλαμβάνει. Ο εργαζόμενος θα θεωρείται «κρατικός υπάλληλος» και δεν θα ταυτίζεται με τη θέση στην οποία υπηρετεί, αλλά θα μπορεί κάθε πέντε χρόνια να μετακινείται σε άλλη υπηρεσία υπουργείου ή φορέα. Αξονας για την επιτυχία του εγχειρήματος θα είναι η καθολική εφαρμογή του νέου μισθολογίου στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ, αλλά και στις ΔΕΚΟ, σε συνδυασμό με ένα κοινό «προσοντολόγιο».

Οι βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις για τις προωθούμενες αλλαγές:
- Tι περιλαμβάνει το νέο μισθολόγιο που σχεδιάζει η κυβέρνηση;
- Tην κατάργηση ή περαιτέρω περικοπή όλων των ειδικών επιδομάτων που χορηγούνται από τους ειδικούς λογαριασμούς σε περίπου 160.000 υπαλλήλους. Συνολικά θα καταργηθούν 40 επιδόματα. Το επίδομα κινήτρου απόδοσης ή το επίδομα εξομάλυνσης που λαμβάνουν σήμερα σχεδόν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι καταργείται, αλλά είναι πιθανό ολόκληρα ή ένα μέρος τους να ενσωματωθούν στον βασικό μισθό.
- Tην ενσωμάτωση στον βασικό μισθό των κοινών επιδομάτων. Θα διατηρηθούν το επίδομα θέσης, το οικογενειακό, το επίδομα ειδικών συνθηκών. Επίσης, θα καθιερωθεί το επίδομα παραγωγικότητας το οποίο θα δίνεται εάν ο εργαζόμενος πετυχαίνει συγκεκριμένους στόχους μηνιαίως. Στόχος είναι να αμβλυνθούν οι κραυγαλέες ανισότητες στις αποδοχές των υπαλλήλων έτσι ώστε να λαμβάνουν τις ίδιες αποδοχές υπάλληλοι με τα ίδια προσόντα, θέση, χρόνια προϋπηρεσίας και τομέα ευθύνης σε όλα τα υπουργεία. Eτσι, αναμένονται μειώσεις στους μισθούς 40.000 υπαλλήλων με υψηλά επιδόματα από 500 έως και 1.300 ευρώ που θα κυμαίνονται μεταξύ 20% και 40%. Αντίστοιχα οι χαμηλόμισθοι υπάλληλοι των υπόλοιπων υπουργείων που διαθέτουν τα ίδια προσόντα θα δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται από 10-20%.
- Ποιες αλλαγές θα γίνουν στο θεσμικό πλαίσιο για τις μετατάξεις και αποσπάσεις;
Η αναθεώρηση του πλαισίου για τις μετατάξεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις θα ολοκληρωθεί μετά την οριστικοποίηση του ενιαίου μισθολογίου. Μέχρι τέλος του χρόνου θα αναδιαμορφωθούν οι όροι, με στόχο το πλεονάζον προσωπικό να μετακινηθεί σε υπηρεσίες με ελλείψεις. «Κλειδί» για τις μετατάξεις που θα γίνουν, θα αποτελέσουν οι περιγραφές των θέσεων εργασίας. Ηδη έχει ξεκινήσει η ποιοτική απογραφή του ανθρώπινου δυναμικού από ομάδες καταγραφής, με επικεφαλής τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων, ενώ σε εξέλιξη είναι και η αξιολόγηση του ΟΟΣΑ.

Υποχρεωτικό
Οι μετακινήσεις αρχικά θα έχουν εθελοντικό χαρακτήρα και κατόπιν υποχρεωτικό, ενώ θα πραγματοποιηθούν εντός των γεωγραφικών ορίων των πόλεων ή των νομών που απασχολούνται οι εργαζόμενοι.
- Ποιος θα είναι ο ρόλος του «κρατικού υπαλλήλου»;
Ο νεοπροσληφθείς υπάλληλος θα «αποσυνδέεται» από τη θέση στην οποία διορίστηκε. Το νέο πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα ανά πενταετία στον κρατικό υπάλληλο να μετακινείται -εάν υπάρχουν ανάγκες- σε αντίστοιχη θέση άλλου υπουργείου ή οργανισμού, καταθέτοντας αίτηση σε προκηρύξεις θέσεων που θα δημοσιεύονται για όλο το Δημόσιο. Επιπλέον, θα γίνονται εσωτερικές προκηρύξεις για τις θέσεις διευθυντών και γενικών διευθυντών, ακόμα και προϊσταμένων, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα από όλο το πεδίο των δημοσίων υπηρεσιών.

Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για 1.993 προσλήψεις εποχικού προσωπικού
Προσαρμοσμένοι στην αναλογία «μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις» θα είναι το 2011 οι διορισμοί στο Δημόσιο, ενώ και ο αριθμός των συμβασιούχων ορισμένου έργου και χρόνου θα είναι μειωμένος κατά 15%.
Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση οι προσλήψεις σε συμβασιούχους δεν θα υπερβούν τους 7.650, οι οποίοι θα καλύψουν κυρίως ανάγκες σε σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς και εκπαιδευτήρια (με συμβάσεις διάρκειας ίσης
με τη σχολική περίοδο).
Ωστόσο, οι ανταποδοτικοί τομείς της καθαριότητας και της ύδρευσης δεν περιλαμβάνονται στις εγκρίσεις της διυπουργικής επιτροπής.
- Ποιοι διαγωνισμοί «τρέχουν» στο Δημόσιο σήμερα;
- Σε 74 υπηρεσίες και οργανισμούς βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για 1.993 προσλήψεις εποχικού προσωπικού σε 27 δήμους (391 θέσεις), 20 νοσοκομεία (97), τη ΔΕΗ (357), το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (85), τα ΕΛΤΑ (230), τις Ταχυμεταφορές (340), το υπουργείο Πολιτισμού (277 θέσεις στο Μουσείο της Ακρόπολης και στα πωλητήρια του Ταμείου Αρχαιολογικών Χώρων), το υπουργείο Παιδείας (182) και σε 11 άλλους φορείς (34 θέσεις).
- Πόσες προσλήψεις ζητούν οι πέντε μεγαλύτεροι δήμοι;
- Συναγερμό εκπέμπουν οι πέντε μεγαλύτεροι δήμοι (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Πάτρα, Λάρισα) για την κάλυψη 3.266 θέσεων εξειδικευμένου προσωπικού, προκειμένου να ενισχυθούν οι κοινωνικές δομές και η καθαριότητα.

Της Φωτεινής Καλλίρη
27.2.2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis