Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ΕΤΑΚ για 3.500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων


Στις αρχές του έτους αναμένεται να αποσταλούν σε περισσότερους από 300.000 φορολογούμενους τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την καταβολή του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων του 2008. Ταυτόχρονα, περίπου 3.500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν το ΕΤΑΚ του 2009. Ο φόρος επιβάλλεται με συντελεστή 0,1% επί του συνόλου της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού προσώπου. Οπως αναφέρει στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή του ΕΤΑΚ του 2009 θα αποσταλούν αμέσως μετά την καταγραφή των μεταβολών του έτους 2009. Μαζί με το ΕΤΑΚ του 2009 θα καταβληθεί και η έκτακτη εισφορά σε όσους έχουν ακίνητη περιουσία άνω των 400.000 ευρώ.

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στην αντικατάσταση του ΕΤΑΚ με τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Δηλαδή, το 2010 ορισμένοι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν τρεις διαφορετικούς φόρους για την ακίνητη περιουσία που διαθέτουν (ΕΤΑΚ 2008, ΕΤΑΚ 2009 και ΦΜΑΠ).

Εκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις:
Περίπου 350 επιχειρήσεις που το 2008 είχαν κέρδη άνω των 5.000.000 ευρώ θα πληρώσουν στο ελληνικό Δημόσιο έκτακτη εισφορά. Ανάλογα με τα κέρδη διαμορφώνονται και οι συντελεστές, που κυμαίνονται από 5% έως 10%. Από την έκτακτη εισφορά των επιχειρήσεων αναμένονται έσοδα ύψους ενός δισ. ευρώ.

Αυτοτελής φορολόγηση:
Στα 16 δισ. ευρώ ανήλθαν το 2008 (εισοδήματα 2007) τα αυτοτελώς φορολογηθέντα εισοδήματα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 17% του συνόλου των δηλωθέντων εισοδημάτων.

3.1.2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis