Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2008

Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά του χωροταξικού

Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά του χωροταξικού

Του Γιωργου Λιαλιου

Την απόσυρση του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους δέκα περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας. Υποστηρίζουν ότι το σχέδιο χωροθετεί τεράστιες τουριστικές εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο με βάση τους νόμους της αγοράς και όχι με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι δέκα περιβαλλοντικές οργανώσεις (Αρκτούρος, Αρχέλων, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, MΟm, Greenpeace και WWF Ελλάς) εξέφρασαν χθες δημόσια την αντίθεσή τους στο ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, το οποίο βρίσκεται σήμερα στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας για γνωμοδότηση. Σύμφωνα με τις οργανώσεις, το ειδικό χωροταξικό:

- Αντιμετωπίζει τον τουρισμό ως μια δραστηριότητα που σχετίζεται κυρίως με κατασκευές και έργα και μάλιστα φαίνεται να ευνοεί τις τουριστικές επενδύσεις ακόμα μεγαλύτερης κλίμακας.

- Δημιουργεί κλειστούς παραθεριστικούς οικισμούς με σαφώς ευνοϊκότερες ρυθμίσεις σε σχέση με την κατοικία. «Φωτογραφίζει» περιοχές στις οποίες έχει ήδη εκδηλωθεί επενδυτικό ενδιαφέρον στις οποίες αυθαίρετα αποδίδει και χαρακτηριστικά «εθνικής σημασίας». Το σχέδιο χωροθετεί τεράστιες τουριστικές εγκαταστάσεις διάσπαρτα σε εκτός σχεδίου περιοχές με βάση τους νόμους της αγοράς και όχι με γνώμονα την ανάγκη προστασίας του κυριότερου τουριστικού προϊόντος της χώρας, δηλαδή του φυσικού περιβάλλοντος.

- Αυξάνει, ενώ θα έπρεπε να μειώνει, την εκτός σχεδίου δόμηση πέριξ των ορίων οικισμών που δεν έχουν ως κύρια χρήση τον τουρισμό ή είναι ορεινές.

- Δεν εισάγει καμία απολύτως ρύθμιση για την ποιότητα των κτιρίων (λ.χ. βιοκλιματική αρχιτεκτονική).

- Δεν καθορίζει τη φέρουσα ικανότητα των προς τουριστική εκμετάλλευση περιοχών.

- Διατηρεί το σημερινό χαμηλό όριο των 50 μ. απόστασης από τον αιγιαλό για οικοδόμηση, παρά τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις αναμενόμενες επιπτώσεις στην παράκτια ζώνη από την κλιματική αλλαγή.

- Επιμένει στη δόμηση 5 «ανώνυμων» βραχονησίδων.

Οι δέκα οργανώσεις αναγνωρίζουν θετικά σημεία στο σχέδιο, όπως τη ρητή απαγόρευση νέων χιονοδρομικών κέντρων και τον ορισμό σχετικά χαμηλής αρτιότητας στις προστατευόμενες περιοχές Natura. Ωστόσο, ζητούν την απόσυρση του πλαισίου και τον επανασχεδιασμό του, καθώς «τα προβληματικά σημεία καθιστούν το νέο σχέδιο επαχθές για τον φυσικό χώρο και τη βιωσιμότητα και ευημερία των τοπικών κοινωνιών».

Εκτός από τις δέκα περιβαλλοντικές οργανώσεις, την αντίθεσή τους στο ειδικό χωροταξικό του τουρισμού έχουν στο παρελθόν εκφράσει και πλήθος επιστημονικών και τεχνικών φορέων.

ΠΗΓΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

24.10.08

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis